Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to understand the role
of Destination Management Organisations and how
they manage with different kind of stakeholders
on a destination as e.g. a country, region or
a town. The course will also give in-depth
knowledge of the functions how to satisfy
visitors needs and demands on a sustainable
way.

Målsättningen med kursen är att fördjupa sig i
destinationens helhetsledning i en vald
turistdestination och samtidigt få kunskap över
behovet av ansvarsfullt verksamhet tillsammans
med destinationers aktörer. Studeranden kan
efter kursen också identifiera konkurrensens
inverkan på turismen och iakta specialdrag i en
destination.

Läranderesultat

At the end of the course the student is
expected to be able to have a deep knowledge of
one chosen destination in Finland or somewhere
else. He/she does understand the
competitiveness of destinations compared to
other destinations. He/she can evaluate
management skills displayed in the case of a
successful responsible destination. The student
will be able to analyze the position of a
tourism company from an internal and external
points of view.He/she will also consider the
impact of future trends .

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att ha en helhetssyn på samarbete
på en turisdestination, hurdana aktörer som
behövs för att garantera kvalitativa
upplevelser för en besökare. Han/hon kan
presentera ett betydande turistområde och kan
identifiera dess konkurrenskraft. Studeranden
kan ge exempel på en lyckad ledning och ett bra
samarbete i en destination.Han/hon kan
analysera turistföretagets ställning med tanke
på inre och yttre inverkande faktorer samt
trender inom branschen.

Innehåll

Analysis of different sectors and networks
within tourism fields. Analysis of tourism
enterprises and entrepreneurship, future
development and the effects on people and
destination as it is.Responsible issues for
destination development. Some destinations will
be familiar during the course.

Analys av turismens olika delområden och
nätverk, företagande, turismens utveckling,
ansvarsfullt resande och effekt.
Turismgeografiska strukturer
Turistdestinationer och turistmål i Europa samt
i övriga världsdelar
Destination Management , nätverk inom
destinationen
Typer av turistattraktioner
Aktuella trender och prognoser för framtiden

Förkunskaper

Introduction to the Tourism Industry &
Tourism in Contemporary World & Environmental and
Social Responsibility

Kursen ersätter följande kurser

Destination Management 2016-2017

Litteratur

Boniface, B.G. & Cooper, Cris.2001. The
geography of Travel and Tourism. 2nd ed.
Butterworth-Heineman. Oxford. ISBN 0-7506-1670-
9
Hall,C.M.2008.Tourism planning. Policies,
Processes and Relationships.Pearson Education
Limited:Singapore.2008.ISBN 0 582 32028
Webb sites for responsible tourism
References will be given in the course content.
Ritchie-Crouch. The Competitive Destination. A
Sustainable Tourism Perspective. Cabi
Publishing:Wallingford. ISBN 0 85199 664 7
Ed. Singh Tej Vir,2012. Critical Debates in
Tourism.Aspects of Tourism. Channel view
publications.
More articles are included in the course material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 1 timmar
  • Nätbaserade - 132 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
  • Destination Analyses

Examinationskrav

To pass the course the student should
pass the following examinations:
Examination 1 Quiz 30/100 points
Examination 2 Learning report 30/100 points
Examination 3 Destination analysis a,b,and c
total 40/100 p

All examinations must be passed with the minimum
points (50%)

Minumun 50 points to pass the course,
maximun 100 points
(examinations include written reports and
active discussion)

The examinations contribute to the final grade
as follows: 50-60=1, 61-70=2, 71-80=3, 81-
90=4,91-100=5

Lärare

Halmén Mia

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-08

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-21 09:15 - 11:30 B320 Destination Management Halmén Mia

Kurs och studieplanssökning