Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en
mindre undersökning på ett strukturellt och
metodiskt sätt. Studenten gör materialinsamling,
bearbetar material samt fördjupar sin kunskap i
att skriva sakprosa med tydlighet, språkriktighet
och stilistisk klarhet. Studenten fördjupar sina
kunskaper i att kritiskt granska och opponera ett
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:

 • samla in grundmaterial till ett examensarbete på
  ett strukturerat sätt.
 • välja ändamålsenlig metod för att bearbeta och
  analysera sitt material.
 • diskutera och kritiskt granska sitt arbete samt
  göra jämförelser till tidigare kunskap inom
  området.
 • presentera sitt resultat vid ett seminarium på
  ett objektivt sätt.
 • fungera som opponent till en annan student vid
  ett seminarietillfälle.

Utöver detta deltar studenten i minst 5
examensarbetspresentationer.

Innehåll

Handledning, datainsamling, materialanalys,
rapportering, opponens.

Förkunskaper

Vetenskapsteori och Metodik, Examensarbete Idéfas,
Examensarbete Planfas

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 98 timmar
 • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 • Presenterar ett färdigt examensarbete vid ett
  seminarietillfälle.
 • Opponerar ett annat examensarbete samt skriver
  en opponenberätelse.
  -Skriver ett godkänt mognadsprov.

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning