Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (3) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-116 (0) Inhemska språk 1 5 1
SP-1-109 (0) Inhemska språk 2 5 2
SP-1-075 (3) Engelska 5 3
Ämnesstudier 160 ECTS
Aktivitet och aktivitetsutförandeprocessen (50)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-006 (0) Orienterande yrkespraktik 5 1
ET-2-001 (0) Grundkurs i ergoterapi 5 1
ET-2-002 (0) Människan i aktivitet 5 1
GH-2-008 (0) Anatomi och fysiologi 5 1
ET-2-044 (0) Människans sensomotoriska förmåga 5 1
ET-2-056 (0) Människans psykologiska utveckling och lärande 5 1
ET-2-004 (0) Kreativitet och hälsa 5 1
GH-2-002 (2) Medicinska ämen I 5 1
ET-2-003 (0) Bedömning av människan i aktivitet 5 1
ET-2-049 (0) Omgivning och delaktighet 5 1
Klientcentrerat arbete och professionalitet (60)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-026 (0) Yrkespraktik I 10 2
ET-2-054 (0) Aktivitet och delaktighet för vuxna I 5 2
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
ET-1-010 (0) Hälsa och samhälle 5 2
ET-2-036 (0) Aktivitet och delaktighet för vuxna II 5 2
ET-2-038 (0) Teoribildning inom ergoterapi 5 2
ET-2-050 (0) Evidensbaserad ergoterapi 5 2
ET-2-034 (0) Aktivitet och delaktighet för barn och unga 5 2
ET-2-051 (0) Aktivitet och delaktighet för vuxna III 5 2
ET-2-041 (0) Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder 5 3
Forskning, utveckling och innovation inom ergoterapi (60)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-037 (0) Yrkespraktik II 10 3
ET-2-017 (0) Yrkespraktik III 10 3
GH-1-009 (1) Vetenskapsteori och metodik 10 3
ET-2-039 (0) Aktivitetsvetenskap 5 3
ES-2-006 (0) Examensarbete: idéfas 5 3
ES-2-007 (0) Examensarbete: planfas 5 3
ES-2-008 (0) Examensarbete: dokumentation och presentation 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-005 (2) Alternativ yrkespraktik 15 4
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar och universal design 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
FB-3-005 (0) Leadership & Management 15 4
GH-3-004 (2) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-3-002 (0) Fördjupad Yrkespraktik 10 4

Kurs och studieplanssökning