Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (3) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-042 (0) Svenska 5 1
SP-1-008 (0) Finska 5 1
SP-1-075 (5) Engelska för ergoterapi 5 3
Ämnesstudier 160 ECTS
Aktivitet och aktivitetsutförandeprocessen (60)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-006 (0) Orienterande yrkespraktik 5 1
GH-2-008 (0) Anatomi och fysiologi 5 1
ET-2-001 (0) Grundkurs i ergoterapi 5 1
ET-2-002 (0) Människan i aktivitet 5 1
ET-2-044 (0) Människans sensomotoriska förmåga 5 1
GH-2-002 (2) Medicinska ämen I 5 1
ET-2-003 (0) Bedömning av människan i aktivitet 5 1
ET-2-004 (0) Kreativitet och hälsa 5 1
ET-2-056 (0) Människans psykologiska utveckling och lärande 5 1
GH-2-003 (2) Medicinska ämnen II 5 2
ET-2-038 (0) Teoribildning inom ergoterapi 5 2
ET-1-010 (0) Hälsa och samhälle 5 2
Klientcentrerat arbete och professionalitet (70)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-026 (0) Yrkespraktik I 10 2
ET-2-037 (0) Yrkespraktik II 10 3
ET-2-017 (0) Yrkespraktik III 10 3
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
ET-2-049 (0) Omgivning och delaktighet 5 2
ET-2-054 (0) Aktivitet och delaktighet för vuxna I 5 2
ET-2-036 (0) Aktivitet och delaktighet för vuxna II 5 2
ET-2-051 (0) Aktivitet och delaktighet för vuxna III 5 2
ET-2-034 (0) Aktivitet och delaktighet för barn och unga 5 2
ET-2-041 (0) Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder 5 3
ET-2-050 (0) Evidensbaserad ergoterapi 5 2
Forskning och utveckling inom ergoterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (2) Vetenskapsteori och metodik 10 3
ET-2-039 (0) Aktivitetsvetenskap 5 3
ET-2-063 (0) Examensarbete Idéfas 5 3
ET-2-064 (0) Examensarbete Planfas 5 3
ET-2-065 (0) Examensarbete Dokumentation och presentation 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-005 (2) Alternativ yrkespraktik 15 4
GH-3-001 (0) Social delaktighet och mångprofessionell rehabilitering 15 4
GH-3-002 (0) Hälsofrämjande arbete 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
FB-3-005 (0) Leadership & Management 15 4
FB-3-003 (0) Vård av äldre 15 4
GH-3-004 (2) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-3-002 (0) Fördjupad Yrkespraktik 10 4

Kurs och studieplanssökning