Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studenten grundfärdigheter i redovisning.

Läranderesultat

Kursen ger grundförståelse av och grundfärdigheter i redovisning.

Innehåll

Bokföringens huvudprinsciper och metoder
, samt analys av finansiell data.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ges under föreläsningarna

Litteratur

Horngren, et al. 2000. Introduction to Financial Accounting. Prentice Hall.

Knapp, M. C. 1998. Financial Accounting, South-Western
College Publishing
Material handed out during lectures (articles and such)
Material regarding the new international accounting standard (to be decided)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 24 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Finne Thomas

Examinator

Stenius Andreas

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given in class

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning