Allmänna studier 25 ECTS
Allmänna Studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-055 (0) SVENSKA 5 1
SP-1-073 (0) FINSKA 5 2
SP-1-049 (1) Professional English 5 2
AS-1-012 (0) Organisation och ledarskap 5 3
AS-1-008 (5) Lag och rätt (Juridik) 5 4
Ämnesstudier 135 ECTS
Matematik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
GT-2-003 (0) Sannolikhetslära och statistik 5 2
GT-2-004 (0) Matematisk modellering och differentialekvationer 5 2
Fysik (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-007 (0) FYSIK 1 (RÖRELSENS, VÄRMETS OCH VÄTSKORS FYSIK) 5 1
GT-2-010 (0) FYSIK 2 (VÅGOR OCH MODERN FYSIK) 5 1
Tekniska baskunskaper (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-1-003 (0) Elektronik 5 1
EL-2-003 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 1 (DC) 5 1
EL-1-005 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 2 (AC) 5 1
Informations- och kommunikationsteknik (ICT) (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-002 (0) IT och data 5 1
EL-2-012 (0) TELEKOMMUNIKATION 5 1
EL-2-016 (0) Introduktion till programmering 5 1
IT-2-021 (0) Nätverksprotokoll 5 2
EL-2-028 (0) Kretsanalys med Aplac 5 4
Eldrift och systemteknik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-3-009 (0) ELCAD 5 1
EL-2-013 (0) ELMASKINLÄRA 5 2
EL-2-014 (0) MÄT- och GIVARTEKNIK 5 2
EL-1-006 (0) REGLERTEKNIK 5 2
Automation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-3-008 (0) DRIFTSTEKNIK 5 2
EL-2-017 (0) PLC 5 3
EL-3-017 (0) Mikrokontroller Laboration 5 3
Elektroteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-018 (0) Elektronisk signalbehandling 5 3
EL-3-011 (0) ELEKTRONISK MÄTTEKNIK (CAMA) 5 3
EL-2-030 (0) OMRIKTARTEKNOLOGI 5 4
Mobila system (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-023 (0) Trådlösa nätverk 5 3
EL-2-024 (0) Mobilprogrammering 5 4
EL-2-025 (0) RF-Teknik 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Business Administration (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IB-2-005 (0) FINANCIAL ACCOUNTING 5 3
IB-2-004 (0) MARKETING 5 3
IB-1-001 (0) STATISTICS 5 3
Audio- och högtalarteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-016 (0) Audioelektronik 5 3
MT-2-007 (0) Audiomätteknik 5 3
MT-2-017 (0) Högtalarteknik 5 3
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Informationsteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-022 (0) Fortsättningskurs i C (algoritmer och datastrukturer) 5 4
IT-3-008 (0) PROCESSPROGRAMMERING 5 4
IT-2-027 (0) Programvaruprojekt 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-026 (0) Metodik 3 4
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning