Examensceremoni fredagen 17 juni

Examensceremonin för utexaminerade under perioden 1.1-3.6.2016 ordnas fredagen den 17 juni klockan 13.00 på stora torget på Arcada.

Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt rektor. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål på chattorget.

De examinander som deltar i ceremonin måste vara på plats i Arcadahuset (lilla torget) senast 12.30 för att förbereda för intåget som inleder ceremonin. Examinanderna tågar in utbildningsvis.

Arcada inför studieavgifter hösten 2017 för nya studenter utanför EU

Högskolorna i Finland är från och med år 2017 skyldiga att för utbildningar med annat undervisningsspråk än svenska eller finska uppbära studieavgift av sökande från länder utanför Europeiska unionen. Avgift tas dock inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar.

Infodiskens och Arcadahusets öppethållningstider under sommaren

Infodisken betjänar vardagar kl. 9-15 under tiden 27.6-12.8.2016. 

Ytterdörren till Arcadahuset är låst från midsommar fram till den 12 augusti 2016. Under den här tiden kommer du in med egen nyckel mellan kl. 7-22 i normal ordning. För veckoslut krävs veckoslutstillträde.

Kontaktuppgifter och instruktioner finns vid huvudingången.

 

Har du frågor om öppethållningstiderna - vänligen kontakta infodisken!

Bibliotekets sommartider

Biblioteket är sommarstängt 24.6 - 31.7.2016

Under perioden 1.8 - 26.8 är biblioteket öppet: måndag - torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-16

Sommarlån ges ut för tiden 6.6 - 31.8.2016

Trevlig sommar!

Nytt system för läsårsanmälan

Från och med våren 2016 sker läsårsanmälan via den nationella tjänsten OILI, som är gemensam för både universitet och yrkeshögskolor. Du loggar in till tjänsten med ditt Arcada användarnamn och lösenord. Mera information om läsårsanmälan och hur man loggar in till OILI hittar du på https://start.arcada.fi/sv/lasarsanmalan.

Läsårsanmälan stänger 15.9.2016.