Grundstudier 60 ECTS
Introduktion till kulturproducentskap (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-001 (0) Konsten i samhället 6 1
KP-1-013 (0) Yrket och studierna 6 1
Kreativitet och kommunikation (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-014 (0) Kreativitet och kommunikation 12 1
Konst och kulturkännedom (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-130 (0) Svenska 3 1
KP-1-015 (0) Konst- och kulturanalys 9 1
Evenemangsproduktion (24)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-1-016 (0) Evenemang och upplevelser: evenemangens ABC 8 1
KP-1-018 (0) Förverkligande och evaluering av kulturevenemang 8 1
KP-1-017 (0) Kulturevenemangplanering 8 1
Yrkesstudier 115 ECTS
Projektledning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-031 (0) Förverkligande och utvärdering av projekt 9 2
KP-2-029 (0) Projektledning från idé till projekt 9 2
KP-1-009 (0) Hållbar utveckling 3 2
KP-2-030 (0) Styrning av projekt 9 2
Kulturpolitik och kulturhistoria (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-032 (0) Kulturpolitik och kulturhistoria 12 2
Kulturekonomi (18)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-033 (0) Allmän kulturekonomi i samhället 3 2
KP-2-035 (0) Ekonomiska verktyg 9 2
KP-2-034 (0) Marknadsföring 6 2
Kulturföretagande (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-014 (0) Ekonomi och företagande 3 3
KP-2-016 (0) Kulturexport 3 3
KP-2-015 (0) Kulturföretagande 6 3
Publikarbete (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-024 (0) Publikarbete 12 3
Kunskapsutveckling för eget producentarbete (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-025 (0) Kunskapsutveckling för eget producentarbete 6 3
Mångprofessionella aktörsnätverk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-017 (0) Forskningsmetodik 3 4
KP-2-018 (0) Forskningsprojekt 7 4
Fördjupande projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-026 (0) Fördjupande projekt 10 4
Kompetensportfolio (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-027 (0) Kompetensportfolio 5 4
Valfria studier 10 ECTS
Valfritt lärandeprojekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-028 (0) Valfritt lärandeprojekt 10 4
Examensarbete 25 ECTS
Utvecklingsarbete (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-2-019 (0) Finska 3 4
SP-2-020 (0) Engelska 3 4
KP-2-037 (0) Professionellt skrivande 2 4
KP-2-036 (0) Utvecklingsmetoder 2 4
KP-2-021 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning