Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner till och kan
utvärdera vilken metod som lämpar sig bäst för olika
forskningsprojekt

Läranderesultat

Studeranden

• kan ta ställning till och ställa relevanta frågor
• kan tillämpa FoU-processen systematiskt, kreativt och flexibelt
i examensarbetsprocessen och i projekt
• kan läsa och analysera yrkeslitteratur
• kan tillämpa branschspecifika metoder i ett
utvecklingsuppdrag
• förstår skillnaden mellan grundforskning och tillämpad
forskning

Innehåll

Aktivitet för Forskningsmetodik.

Läsecirkel 1)
Inledning

Läs 10 st. inledningar från olika examensarbeten (minst två skall
vara från någon annan kulturproducentutbildning Metropolia,
Humak etc. Du hittar dem på theseus)

Välj din favorit inledning:
Skriv ned:
- Utgångspunkter och målsättningar för arbetet. Ta gärna
stöd i Bedömningskriterierna för examensarbeten.
- Vad är det skribenten vill med examensarbetet?
- Vad är det du tycker fungerar bra i arbetet?
- Var färdig att presentera din bedömning muntligt inför
gruppen.

Läsecirkel 2

Metod & Material

Läs 5 st Metod och material kapitel (kapitlet kan också heta
något annat) från olika examensarbeten (minst två skall vara från
någon annankulturproducentutbildning: Metropolia, Humak etc.
Du hittar dem på theseus)

Välj din favorit:
Skriv ned:
– Dina reflektioner kring examensarbetet vad beträffar källor,
materialinsamling och bearbetning
o Hur behärskar skribenten litteratur och andra källor?
o Verkar valet av metod motiverad?
- Var färdig att presentera din bedömning muntligt inför
gruppen.
o

Läsecirkel 3

Bakgrund & Kontext

Läs 5 Bakgrundskapitel från olika examensarbeten (minst två
skall vara från någon annankulturproducentutbildning:
Metropolia, Humak etc. Du hittar dem på theseus, kapitlen kan
också heta annat, t.ex. teori, eller Muiskfältet etc ).
Ett utmärkt examensarbete baserar sig baserar sig på ett
omfattande, aktuellt och relevant källmaterial, gällande såväl
teoretiskt bakgrundsmaterial, som projektverksamhet och
tillämpningar inom ämnesområdet
- Referera i skrift ditt favorit kapitel (3000 tecken)
- Analysera: Är bekgrundsmaterialet omfattande, aktuellt och
relevant. Motivera.
- Var färdig att presentera din bedömning muntligt inför
gruppen

Samla dina anteckningar och referat i en arbetsdagbok där du
reflekterar kring vad du lärt dig och hur du kan utnyttja det i ditt
forskningsprojekt (slutarbete). Lämna in arbetsdagboken till
examinatorn (Tomas Träskman)

Examination: Inlämnad och godkänd arbetsdagsbok

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

none

Litteratur

Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999): Utredningsmetodik för
samhällsvetare och ekonomer. Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Checka kursen innehåll

Lärare

  • Bäck Maria
  • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-11-03 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning