Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

7 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att planera och genomföra ett mindre
forskningsprojekt

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
planera och genomföra ett mindre forskningsprojekt
- kan planera och genomföra ett forskningsprojekt om
kulturproducentens roll i mångprofessionella arbetsgrupper
utgående från sin egen arbetspraktik.

-förstår betydelsen av regionala, nationella och internationella
nätverket för utveckling av kulturprojekt.

Innehåll

Kursen tar formen av ett forskningsprojekt och följer därmed
standard projekthanteringsprocess.
Varje deltagare arbetar självständigt med ett forskningsprojekt.
Kursdeltagarna möts en gång i veckan för att dela på kunskap,
planera och diskutera hur de olika forskningsprojekten på bästa
sätt kunde slutföras.

Förkunskaper

Slutförd Praktik

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

None

Litteratur

Itslearning fungerar som materialbank

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 60 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar
  • Seminarier - 16 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 186 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 186 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 : Inledning
Examination 2 . Kapitel Bakgrund/ Teorikapitel

Lärare

Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning