Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (6) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-030 (3) Teamarbete och innovation 5 2
AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 195 ECTS
Professionellt bemötande i kliniskt vårdande - Grundläggande studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-052 (0) Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden 5 1
SJ-2-053 (0) Vårdandets grunder 10 1
SP-2-029 (2) FV Hoitoalan suomi 5 1
SJ-2-054 (0) Grundvård, Praktik 5 1
Nordisk och internationell vårdvetenskap - Grundläggande studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-055 (0) Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv 10 1
SJ-2-056 (0) Inre medicinsk vård, Praktik 10 1
Ledarskap och beslutsfattande i vården - Avancerade studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-057 (0) Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv 5 2
SJ-2-058 (0) Kirurgisk vård / Periooperativ vård, Praktik 10 2
Lärande och handledning inom vårdandet - Avancerade studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-059 (0) Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext 5 2
SJ-2-061 (0) Handledning i vården, Praktik 5 2
SP-2-034 (1) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 5 2
Vårdetik i kliniska kontexter / Caring Ethics in Clinical Context - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FV-2-010 (0) Förstavård på grundnivå 10 2
FV-2-011 (0) Förstavård på grundnivå, Praktik 10 2
SP-2-033 (0) English Professional Communication 5 2
FV-2-012 (0) Barnpatient, Praktik 5 3
FV-2-023 (0) Förstavård på grundnivå - Kompetensbedömning 0 2
Förstavård på vårdnivå - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FV-2-013 (0) Förstavård på vårdnivå - Avancerad nivå 10 3
FV-2-015 (0) Förstavårdens kliniska farmakologi 5 3
FV-2-014 (0) Förstavård på vårdnivå - Trauma 5 3
FV-2-016 (0) Förstavård på vårdnivå, Praktik 10 3
Hälsofrämjande vård och smarta lösningar i vården - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-064 (0) Hälsa och ohälsa inom hemvård och mental vård 10 4
SJ-3-007 (0) Jourpoliklinisk- och intensivvård 5 4
FV-2-017 (0) Hemvård, Praktik 5 4
FV-2-018 (0) Mentalvård, Praktik 10 4
Förstavårdens breddade kompetenser - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FV-2-019 (0) Intensivvård och jourpoliklinik, Praktik 10 4
FV-2-020 (0) Förstavård - Operativt ledarskap och organisatoriska gränsytor 5 4
FV-2-021 (0) Förstavård på vårdnivå, Fördjupad praktik 10 4
FV-2-022 (0) Förstavård - Nationell kompetensbedömning 5 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-143 (0) Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 1
GH-2-019 (1) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-020 (1) Tillämpad metodik 5 3
GH-2-021 (1) Lärdomsprov 15 3

Kurs och studieplanssökning