Grundstudier 60 ECTS
Modersmål (4)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-011 (11) Studieorientering 1 1
SP-2-006 (0) SVENSKA 3 3
Andra inhemska språket (3)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-2-005 (0) FINSKA 3 2
Engelska (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-069 (0) ENGELSKA, Del 1 3 1
SP-2-001 (0) ENGELSKA, Del 2 4 2
Övriga främmande språk (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-2-002 (0) TYSKA GRUNDKURS DEL 1 3 2
SP-2-003 (0) TYSKA GRUNDKURS DEL 2 4 3
Matematik (22)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Matematik 1 4 1
GT-2-002 (0) Matematik 2 4 1
GT-2-003 (0) Matematik 3 4 2
GT-2-004 (0) Matematik 4 4 2
GT-1-002 (0) MATEMATIK 5 del 1 1 3
GT-1-003 (0) MATEMATIK 5 del 2 3 3
Fysik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-007 (0) FYSIK 1 3 1
GT-1-005 (0) FYSIK 2 6 1
GT-2-005 (0) FYSIK 3 6 2
Gemensamma yrkesstudier 90 ECTS
Mediekultur (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-002 (0) Mediekritik 2 3 3
MK-2-003 (0) Proseminarium 3 3
MK-2-005 (0) Examensseminarium 4 4
Medieproduktion (22)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-003 (0) Fotografering och digital bildbehandling 6 1
MK-2-008 (0) Audiogrundkurs 6 1
MT-1-001 (0) Videogrundkurs 6 1
GT-2-009 (0) Företagsekonomi 4 3
Elektroteknik och elektronik (24)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-003 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 1 (DC) 6 1
EL-2-004 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 2 (AC) 6 1
MT-2-005 (0) Digital elektronik 6 2
MT-2-006 (0) Analog elektronik 6 2
Telekommunikation och mätteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-1-002 (0) TELEKOMMUNIKATION 3 2
IT-2-011 (0) Nätverksprotokoll 4 2
MT-2-007 (0) Audiomätteknik 7 2
Informationsteknik (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-009 (0) PERSONDATORER 3 1
IT-2-012 (0) Databaser och SQL 3 2
Webbmedia (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-1-006 (0) Internet användning 3 1
MT-2-002 (0) JavaScript programmering 4 1
IT-2-003 (0) Internet design och programmering 3 2
IT-2-007 (0) Multimedieproduktion 4 3
Inriktade yrkesstudier 30 ECTS
Ljudstudioteknik (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-3-001 (0) Ljudstudioarbete och -teknik (Audio 2) 3 2
MT-3-002 (0) Mixningsteknik (Audio 3) 3 3
MT-3-003 (0) Audioelektronik 6 3
Ljudåtergivning och akustik (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-3-004 (0) Ljudåtergivning och akustik 3 3
MT-3-005 (0) Högtalarteknik 1 3 4
MT-3-008 (0) Högtalarteknik 2 3 4
TV och video (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-004 (0) Grundkurs i studioproduktion (television) 3 3
MT-2-008 (0) Digital TV 3 3
MK-3-001 (0) Bildkomposition och färglära 3 3
MT-3-006 (0) Digital videofotografering 3 3
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 9 3
(0) Valfria studier 6 4
Examensarbete 15 ECTS
Praktik 30 ECTS
(7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning