Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

4 sp

Läranderesultat

Lösa praktiska och teoretiska problem kring examensarbetet.

Innehåll

Forskningsplan, disposition och bakgrund.
Skrivprocessen och materialbehandling.
Presentation och kritik.

Förkunskaper

Svenska M1-M3.
Minst 10 sv studier i 300 alternativa yrkesstudier.
171 Proseminarium.

Kursen ersätter följande kurser

172b Multiprofessionella team och trender

Mer information

Examensseminariet pågår utan avbrott från termin till annan. Deltagare kan anmäla sig hela läsåret.

Kursmaterial distribueras via WebCT.
Registrering både normalt och i WebCT.

Litteratur

se 170.

Studieaktiviteter

  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Demonstrationer och presentationer
  • Uppsatser

Examinator

Bergman Mats

Kursens hemsida

WebCT

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning