Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att få ökad förståelse för bildkompositionens delelement samt känna till grundläggande visuella komponenter.

Läranderesultat

Att få ökad förståelse för bildkompositionens delelement samt känna till grundläggande visuella komponenter.

Innehåll

I kurslitteraturen presenteras bildkompositionens byggstenar. I kursen ingår inga obligatoriska föreläsningar utan den bedrivs som självstudier baserad på vidstående litteraturförteckning. I tentamen tenteras kurslitteraturen vid tentamenstillfällen som ordnas ca en per månad. Observera alltså att med "föreläsningar" nämnda i denna kursbeskrivning avses tentamenstillfällen då böckerna tenteras.

Förkunskaper

Kurserna Dokumentärt berättande, Fiktivt berättande eller motsvarande.

Kursen ersätter följande kurser

Inget tidigare namn

Mer information

Tentamenstillfällen ordnas enligt behov. Om du är intresserad av att delta i kursen, var då i kontakt med examinator för att anmäla dig.

Litteratur

Bruce Block: The Visual Story - seeing the structure of film, TV
and new media
Peter Ward: Picture Composition, Second edition
Herbert Zettl: Sight, sound, motion - applied media aesthetics

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 8 timmar
  • Självstudier - 127 timmar
  • - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kursdeltagaren anmäler i samband med anmälan till tentamen vilken/vilka böcker hen önskar tentera. För slutförd kurs bör böckerna i vidstående litteraturförteckningen tenteras under året.

Varje boktentamen bedöms individuellt och vitsord beräknas utgående från dessa.

För tillfredsställande vitsord krävs att essäerna visar på kännedom inom området samt några direkta kopplingar till litteraturen.

För gott vitsord krävs att essäerna visar direkta kopplingar till litteraturen med tillhörande egna analyser och reflektioner.

För utmärkt vitsord krävs att essäerna visar direkta kopplingar till litteraturen i form av direkta citat samt starka egna analyser och reflektioner som berikande delar av essäerna.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Kursens hemsida

No course web site

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information. Observera att kursen inte har en öppen anmälningsperiod. Intresse att delta i kursen anmäls per epost till kursens examinator.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning