Green Office auditering 28.9.2023 kl. 14.00-17.00

Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år. Green Office innebär att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare frivilligt förbinder sig att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön, minska det ekologiska fotspåret och inspirera till ett hållbart konsumentbeteende.