Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Studenten fördjupar sina teoretiska och
yrkesmässiga kunskaper och tillämpar dem i
praktiken.

Läranderesultat

Syfte med praktiken är att studerande:

Utvecklar sin förmåga att använda olika teorier
i praktiskt arbete och att omsätta sina
teoretiska kunskaper i detta arbete
(reflekterande yrkesutövning)

Behärskar klientarbete och metoder och kan bemöta
klienter och klientgrupper på ett professionellt
sätt i olika socialpedagogiska verksamhetsformer.
(professionellt klientarbete)

Växer in i en yrkesroll och reflekterar
kritiskt över olika synsätt och värderingar som
han/hon blivit delaktig av i mötet med klienten
och personalen (utveckling av yrkesidentitet,
etisk bemötande)

Reflekterar över hur den egna personen kan
påverka och påverkas av själva arbetet
(självkännedom och insikt.

Syfte med praktikuppgiften är att studenten
aktiverar sig i FUI verksamhet (forskning,
utveckling och innovation) på praktikplatsen och
visar förmåga till att utveckla arbetet i
samråd med personalen.

Innehåll

Studenten har möjlighet att välja sin
praktikinriktning mellan
* Socialpedagogiskt arbete med den vuxna
befolkningen (t ex missbrukarvård,
mentalvård,arbete med funktionshindrade)
* Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och
familjer(t ex familjearbete, barnskydd,
dagvård)

Studenter formulerar egna
individuella läranderesultat utgående från
teorikunskap och i relation
till resp. praktikplats (lärarhandledning).

Förkunskaper

Samtliga grund-och ämnesstudier. Tidigare praktiker
måste vara avlagda, godkända och registrerade för
att kunna avlägga den fördjupade praktiken.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatoriskt deltagande i praktikinfo,
handledningsgrupper under praktiken och
praktikutvärdering.

Litteratur

Se bl a litteratur i kurser socialpedagogiskt
arbete med vuxen befolkning samt socialpedagogiskt
arbete med barn, unga och familjer.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 25 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Praktik - 340 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1) Obligatorisk deltagande i praktikinfo och
teoridagar
2)Studenten visar förmåga i att göra egna
realistiska individuella lärandemål som utgår
från de allmänna läranderesultaten för
praktiken.
3)Studenten når givna läranderesultat (angivna
på respektive utvärderingsblankett. )
4) Blanketten för utvärdering av lärande i
arbetet är ifylld, underskriven och inlämnad av
både handledaren på praktikplatsen och
studenten.
5) Praktikuppgiften är inlämnad och godkänd.

Lärare

  • Cederberg Arla
  • Edgren Eva

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (57 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-10-19

Kursens tidtabell

Praktik 20.3- 26.5.2023
Praktikinfo 31.8 kl 10.15-11.45.
Obligatoriskt.
workshop kring lärandemåli mars 2023, närmare
tidpunkt meddelas senare
Obligatoriskt.
Följande moment är obligatoriska:
Preliminära individuella lärandemål lämnas in i
Itslearning 13.3.2023 senast kl 16

Slutgiltiga lärandemål för praktiken (som du har
diskuterat med din handledare) lämnas in i
Itslearning på fredag 24.3.2023

Första del av praktikuppgiften lämnas in i
Itslearning 3.4.2023

1. Praktikuppföljning (temadag)tisdag 11.4.2023
(gruppvis, gruppindelningen anges senare, se
Itslearning för närmare information)

Mellanutvärdering lämnas in i Itslearning senast
fredag 21.4.2023

2. Praktikuppföljning fredag 5.5.2023 (se
Itslearning för närmare information)

3. Praktikuppföljning fredag 27.5.2022,
presentation av FUI-uppgifter. (Se Itslearning för
närmare information.)

Slutvärderingsblanketten och sista delen av
praktikuppgiften (FUI + utvärdering av egen
kompetens) ska vara inlämnade i Itslearning senast
26.5.2023

Kursanmälningstid

2022-08-30 till 2023-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 10:15 - 11:45 D4106 Fördjupad yrkespraktik Information om praktiken samt hur söka praktikplats. Obligatoriskt. Cederberg Arla
2022-09-08 16:30 - 17:00 Fördjupad yrkespraktik Pu-info- möjlighet att diskutera frågor gällande den fördjupade praktiken. Ta del av den bandade praktiknfon före tillfället. Online Arla Cederberg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64633385996?from=addon Meeting ID: 646 3338 5996 Join by SIP 64633385996@109.105.112.236 64633385996@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 646 3338 5996 Cederberg Arla
Edgren Eva
2023-03-06 10:15 - 11:45 D4106 Fördjupad yrkespraktik Information om individuella läranderesultat för praktik. Obligatoriskt Cederberg Arla
2023-03-06 17:15 - 18:15 Fördjupad yrkespraktik Information om individuella lärandresultat för praktiken. Obligatoriskt  Arla Cederberg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64663128547?from=addon Meeting ID: 646 6312 8547 Join by SIP 64663128547@109.105.112.236 64663128547@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 646 6312 8547 Cederberg Arla
2023-03-08 10:15 - 11:45 E380 Fördjupad yrkespraktik (Arlas grupp 1) Workshopp kring egna indivdiuella läranderesultat /Arlas grupp 1. Se Itslearning för närmare information.Obligatoriskt Cederberg Arla
2023-03-08 12:30 - 14:00 E380 Fördjupad yrkespraktik (Arlas grupp 2 Workshopp kring egna individuella läranderesultat /Arlas grupp 2. Se Itslearning för närmare information.Obligatoriskt Cederberg Arla
2023-03-08 17:15 - 18:45 Fördjupad yrkespraktik Workshopp kring egna individuella läranderesultat. Se Itslearning för närmare information.Obligatoriskt  Arla Cederberg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69428230087?from=addon Meeting ID: 694 2823 0087 Join by SIP 69428230087@109.105.112.236 69428230087@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 2823 0087 Cederberg Arla
2023-03-20 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-21 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-22 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-23 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-24 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-27 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-28 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-29 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-30 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-03-31 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-03 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-04 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-05 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-06 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-11 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-11 09:15 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik Praktikuppföljning/teoridag Cederberg Arla
2023-04-12 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-13 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-14 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-17 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-18 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-19 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-20 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-21 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-24 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-25 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-26 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-27 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-28 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-04-28 09:15 - 15:00 Fördjupad yrkespraktik Cederberg Arla
2023-05-02 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-02 09:15 - 15:00 Fördjupad yrkespraktik Cederberg Arla
2023-05-03 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-04 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-05 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-05 09:15 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik praktikuppföljning Cederberg Arla
2023-05-08 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-09 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-10 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-11 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-12 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-15 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-16 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-17 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-19 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-22 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-23 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-24 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-25 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-26 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2023-05-26 16:00 - 17:00 Fördjupad yrkespraktik SOC2020 Studentdialog Cederberg Arla
Edgren Eva
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor

Kurs och studieplanssökning