Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-020 (0) Teknologi och lärande 5 1
GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 2
GH-1-022 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 135 ECTS
Professionell kommunikation - Grundläggande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-191 (0) Svenska och kommunikation för sociala området 5 1
SP-1-195 (0) Sosiaalialan suomi 5 2
SP-1-199 (0) English Professional Communication SOC 5 2
Individens livsvillkor i ett hållbart samhälle - Grundläggande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-080 (0) Introduktion till socialpedagogik 5 1
SO-2-079 (0) Socionomens verksamhetsfält och människans livscykel 10 1
Delatkighetsfrämjande aktörskap i ett nordiskt perspektiv - Grundläggande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-082 (0) Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen 10 1
SO-2-083 (0) Det sociala områdets påverkansarbete 5 3
Dialogisk handledning i klientarbete - Avancerade studier (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-087 (0) Praktik i klientarbete 15 2
SO-2-084 (0) Teoretisk grund i klientarbete inom det sociala området 10 1
SO-2-085 (0) Socialhandledning med klienter i arbetsför ålder 5 2
SO-2-086 (0) Socionomen som aktör i skolmiljö 5 2
Professionellt förhållningssätt och klientarbetets mångfald - Avancerade studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-097 (0) Fördjupad professionspraktik 5 3
SO-2-089 (0) Delaktighet och välbefinnande för äldre 5 2
SO-2-090 (0) Delaktighet och tidigt stöd för barn och familjer 5 2
SO-2-091 (0) Inklusion inom fuktionsvariationsområdet 5 2
SO-2-092 (0) Barn och familjer i utsatta livssituationer 5 2
Interprofessionellt samarbete och ledarskap inom det sociala området - Avancerade studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-097 (0) Fördjupad professionspraktik 5 3
SO-2-093 (0) Socionomen som medarbetare och ledare 5 3
SO-2-094 (0) Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete 5 3
Innovation och utveckling i ett dynamiskt arbetsliv - Avancerade studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-097 (0) Fördjupad professionspraktik 5 3
SO-2-095 (0) Socialpedagogisk handlingskompetens 5 1
SO-2-096 (0) Det sociala områdets utvecklings- och innovationsarbete 5 3
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Småbarnspedagogik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-3-020 (0) Småbarnspedagogisk verksamhet 15 4
Utvecklingsstudier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-3-021 (0) Alternativ praktik 15 4
GH-3-004 (1) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 1
GH-2-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-020 (0) Tillämpad metodik 5 3
GH-2-021 (0) Lärdomsprov 15 3

Kurs och studieplanssökning