Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (1) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
GH-1-012 (0) Organisation, medarbetarskap och företagande 5 2
SP-1-139 (0) Engelska 5 2
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-142 (0) Inhemska språk 1, finska 2 1
SP-1-141 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 1
SP-1-143 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-144 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Ämnesstudier 90 ECTS
Delaktighet, aktivitet och medborgarskap ur ett socialpedagogiskt perspektiv (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-059 (0) Praktik i delaktighet och aktivitet 10 1
SO-2-056 (0) Kunskapsgrunder i socialt arbete 5 1
SO-2-057 (0) Socialpedagogiska begrepp och verksamhetsområden 5 1
SO-2-058 (0) Socialpedagogisk handlingskompetens 5 1
Klientcentrerat arbete och professionalitet (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-062 (0) Praktik i klientcentrerat arbete 10 2
SO-2-060 (0) Socialpedagogik i klientarbete (småbarnsfostran) 5 2
SO-2-061 (0) Socialpedagogik i klientarbete (äldre och funktionshinder) 10 2
Fördjupning och utveckling av yrkeskompetens med fokus på människor i utsatta livssituationer (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-055 (0) Fördjupad yrkespraktik 15 3
SO-2-033 (0) Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer 10 2
SO-2-054 (0) Krisarbete 5 3
SO-2-027 (0) Socialpedagogik i arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-3-015 (0) Alternativ yrkespraktik 15 4
GH-3-001 (0) Social delaktighet och mångprofessionell rehabilitering 15 4
GH-3-002 (0) Hälsofrämjande arbete 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
FB-3-005 (0) Leadership & Management 15 4
FB-3-003 (0) Vård av äldre 15 4
SO-3-012 (0) Småbarnspedagogisk verksamhet 15 4
GH-3-004 (1) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ES-2-005 (0) Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion 5 2
GH-1-009 (1) Vetenskapsteori och metodik 10 3
ES-2-006 (0) Examensarbete: idéfas 5 3
ES-2-007 (0) Examensarbete: planfas 5 3
ES-2-008 (0) Examensarbete: dokumentation och presentation 5 3

Kurs och studieplanssökning