Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har kompetens att lära/undervisa och handleda hela den blivande familjen utgående från dess behov. Studerande har en god klinisk kompetens inom kontexten graviditet och hälsa. Studerande har förmåga att arbeta och fatta beslut självständigt samt nyttja olika.verksamhetsmodeller och arbetsmetoder

Läranderesultat

Studerande:

Kan följa upp kvinnans och fostrets mående under graviditeten och därmed förutse och förebygga eventuella komplikationer

Kan handleda och stöda kunderna i ärenden rörande parförhållandet och familjeplaneringen.

Kan tillsammans med den blivande familjen planera verkställa och utvärdera dess hälsa och välmående, följa upp deras resurser och förstärka dem vid behov.

Känner det egna ansvarsområdet och kan fatta självständiga beslut samt delge sitt specialkunnande.

Kan utvärdera familjens behov av stöd och stärka delaktigheten samt planera och verkställa eventuella stödinsatser.

kan utnyttja handledning och stöd i situationer som överskrider det egna ansvarsområdet.

Innehåll

Kunskap om graviditeten och dess uppföljning samt
rådgivningens struktur, familjeförberedelse och familjecentrerat arbete,näringslära 3,5 sp
Obstetrik och fosterdiagnostik 1,5 sp

Förkunskaper

Avklarade grundstudier för sjukskötare

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatoriska simuleringar och övningar ingår i
kursen. Obligatoriskt deltagande i
familjeförberedelsekurs.

I tentamen bör 60 % vara korrekt för godkänt
vitsord. I Obstetrik 50% för godkänt

Praktiskt prov ingår

Litteratur

Tentamenslitteratur:

Äitiysneuvolaopas- Suosituksia
äitiysneuvolatoimintaan.
Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä
(kirj.) Reija Klemetti,
Tuovi Hakulinen- Viitanen( toim.)Tampere 2013.

På svenska

Handbok för mödrarådgivningen
Nationella Expertgruppen För Mödravården,
Klemetti Reija, Hakulinen-Viitanen Tuovi (red.)
2015

Valda delar:

Kaplan et.al 2009: Lärobok för
barnmorskor

Paanannen, Pietiläinen, Raussi-Lehto,Äimälä
2015,Kätilötyö Edita
ISBN 978-951-37-6604-7

Synnytyspelon hoito neuvolassa. Saisto, T.
Lidbohm,
P. Stenbäck, P. Toivonen , R. 2014. Suomen
Lääkäri
lehti 16-17/2014 v sk 69. www.laakarilehti.fi Extern länk

Artiklar enligt skild anvisningar

Referenslitteratur:

Graviditet, hälsa och träning
av Cecilia Fridén, Birgitta Nordgren, Susanne
Åhlund. 2011, Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-07342-2

Sari Haapio, Kirsti Koski,Pirjo Koski, 2009.
Perhevalmennus.

- aktuella forskningsartiklar och avhandlingar
(itslearning)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • simulering - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

- godkända tentamen i mödrahälsovård (60%) och
obstetrik (50%)
- godkänt praktiskt prov
- godkänt deltagande i övningar, simuleringar, arbeten i grupp och/eller individuellt

Lärare

 • Ekman Petra
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • 2020-09-29 - Tentamina
 • 2020-10-07 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 12:30 - 14:00 B327 Graviditet och hälsa Kursintroduktion ONLINE se instruktioner på itslearning Silfver Jessica
2020-09-03 09:00 - 12:00 Graviditet och hälsa Föreläsning, online Silfver Jessica
2020-09-07 09:00 - 12:00 Graviditet och hälsa Föreläsning, online Silfver Jessica
2020-09-08 13:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Obstetrik Sabrina Online Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2020-09-14 09:00 - 12:00 Graviditet och hälsa Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66384349269   Meeting ID: 663 8434 9269 One tap mobile +358341092129,,66384349269# Finland +358942451488,,66384349269# Finland   Dial by your location         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland         +358 9 7252 2471 Finland Meeting ID: 663 8434 9269 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cXqmEHNRL   Join by SIP 66384349269@109.105.112.236 66384349269@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 663 8434 9269   Föreläsning/förlossning Silfver Jessica
2020-09-16 15:30 - 18:00 Graviditet och hälsa ONLINE obstetrik med Sabrina (preliminär) Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2020-09-17 15:00 - 18:00 Graviditet och hälsa Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67033162586   Meeting ID: 670 3316 2586 One tap mobile +358942451488,,67033162586# Finland +358972522471,,67033162586# Finland   Dial by your location         +358 9 4245 1488 Finland         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland Meeting ID: 670 3316 2586 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbTVl5LZpk   Join by SIP 67033162586@109.105.112.236 67033162586@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 670 3316 2586   Deltagare: Sabrina Forsell ONLINE obstetrik med Sabrina (preliminär) Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2020-09-21 10:00 - 11:30 Graviditet och hälsa OVLINE: Screeningundersökningar, Minja Pehrsson Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2020-09-22 09:00 - 12:00 B517 Graviditet och hälsa SYPE Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-09-22 09:00 - 12:00 E491 Graviditet och hälsa SKILLS+ SYPE BM+amningsprov i 3 grupper Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-09-23 09:00 - 10:30 Graviditet och hälsa Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66734042206   Meeting ID: 667 3404 2206 One tap mobile +358972522471,,66734042206# Finland +358341092129,,66734042206# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 667 3404 2206 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdmklLCAUC   Join by SIP 66734042206@109.105.112.236 66734042206@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 667 3404 2206   Deltagare: Minja Pehrsson ONLINE: Screeningundersökningar del 2, Minja Pehrsson Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2020-09-23 12:00 - 16:00 B517 Graviditet och hälsa SYPE Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-09-23 12:00 - 16:00 E493 Graviditet och hälsa Silfver Jessica
2020-09-23 12:00 - 16:00 E491 Graviditet och hälsa SYPE+skills för HV i 2 grupper+ amningsprov i 4 grupper Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-09-23 16:00 - 18:30 Graviditet och hälsa ONLINE: Fördjupning obstetrik för BM Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2020-09-28 09:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Simulering Ekman Petra
Silfver Jessica
2020-09-28 09:00 - 16:00 Graviditet och hälsa simulering Ekman Petra
Silfver Jessica
2020-09-28 09:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
2020-09-29 15:30 - 18:00 Graviditet och hälsa ONLINE: Obstetrik fördjupning BM, Sabrina Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2020-10-01 09:00 - 11:00 F249 Graviditet och hälsa Tentamen, EGEN DATOR!!! Silfver Jessica
2020-10-01 12:00 - 13:00 B326 Graviditet och hälsa, SYPE workshop Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62919870085   Meeting ID: 629 1987 0085   Join by SIP 62919870085@109.105.112.236 62919870085@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 1987 0085   Stenbäck Pernilla
2020-10-01 13:00 - 14:00 Graviditet och hälsa, SYPE workshop HV Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65815361074   Meeting ID: 658 1536 1074   Join by SIP 65815361074@109.105.112.236 65815361074@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 658 1536 1074   Stenbäck Pernilla
2020-10-07 09:00 - 12:00 E486 Graviditet och hälsa Praktisktprov BM Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-10-07 09:00 - 12:00 E482 Graviditet och hälsa Praktisktprov BM Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-10-07 13:00 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa Praktisktprov HV Ekman Petra
Silfver Jessica
2020-10-07 13:00 - 16:00 E482 Graviditet och hälsa Praktisktprov HV Ekman Petra
Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning