Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi inom vårdområdet och facktexter
Mötesteknik
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård
Muntlig kommunikation i vårdsituationer

Förkunskaper

Kunskapsnivå i finska minst B1 (europeiska referensramen för språk).

Mer information

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Litteratur

Av lärarem sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 18 timmar
 • Nätbaserade - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Mötesövning i grupp

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Examination 1 Mötesdokument och -aktivitet 15% (deltagande i mötesövning)
Examination 2 Forskningrapport 25%
Examination 3 Skriftligt tentamen 60%

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning