Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studenten den nödvändiga kunskapen av materialstrukturer och inverkan av dessa på materialegenskaperna. Vid godkänd kurs skall studenten kunna välja det bästa materialet för olika ingenjörsbehov.

Läranderesultat

Förmågan att identifiera och bedömma vilka användningsmiljö- och processingmetodbaserade faktorer avgränsar materialvalalternativ.
Förmågan att välja optimal material enlight tekniska spefikationer samt att genom att göra en kostnadkalkyl.

Innehåll

Att förstå hurdana krav tillämpningenmiljön ställer till material
* Beskrivning av tänkbara råmaterial
* Materialval englit konstnader processeringmethoder och materialegenskaper

Förkunskaper

Polymerkemi [PT-1-005]
Polymerbeabetning
Hållfasthetsläran

Litteratur

Callister - "Fundamentals of Materials Science and Engineering".
Askeland- "The Science and engineering of materials"
Ashby- "Materials Selection in mechanical Design"

Relevanta vetenskapliga artiklar via ScienceDirect.

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 62 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla rapporter godkänd.

Lärare

Paronen Mikael

Examinator

Paronen Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-06-23

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning