Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (9) Introduktion till högskolestudier 5 1
PT-1-002 (0) Professional English 5 1
SP-1-074 (0) Svenska 5 2
SP-1-091 (0) Arbetslivsfinska för energibranschen 5 2
Ämnesstudier 140 ECTS
Matematics, Physics and Chemistry (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (0) Mathematics 0 0 1
GT-2-001 (1) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (1) Differential- och integralkalkyl 5 1
PT-2-003 (0) Engineering Chemistry 5 1
PT-1-014 (0) Mechanics 5 2
DE-2-007 (0) Termodynamik 5 2
DE-2-028 (0) Modellering och optimering 5 3
Material Science (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-012 (0) Introduction to Plastics 5 1
PT-1-005 (0) Polymer Chemistry 5 1
PT-2-005 (0) Modern Materials 5 2
IM-2-042 (0) Hållfastthetsanalys 5 3
MP-2-046 (0) Polymertestning och analytik 5 3
PT-2-004 (0) Material Selection 5 4
Processing and Advanced Materials (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-014 (0) Manufacturing Processes 5 2
PT-2-006 (0) Polymer Processing 5 2
PT-2-010 (0) Functionalization and Surfacing 5 2
PT-2-024 (0) Functional Materials 5 2
MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 3
IM-2-052 (0) Heat Transfer 5 4
Production Methods and Tool Design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) CAD (Computer Aided Design) 5 2
IM-2-045 (0) Solid Modelling 5 3
IM-2-044 (0) Computer Aided Manufacturing (CAM) 5 3
PT-2-007 (0) Mould Design 5 3
PT-1-011 (0) Mould Design 2 5 4
IM-2-004 (0) Produktutveckling 5 4
Composite Materials (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-053 (0) Lamina Analysis 5 4
PT-2-011 (0) Composites Processing 5 4
PT-2-023 (0) Composite Mould Manufacturing 5 4
PT-2-019 (0) Biokompositer 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Elektroteknik och Distribuerade energisystem (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-022 (0) Allmän energikunskap 5 3
DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 3
DE-2-021 (0) ELCAD 5 3
DE-2-020 (0) Elektroteknik 2 5 3
DE-2-015 (0) Byggnadsteknikens grunder 5 3
DE-2-034 (1) Elektroteknik 3 5 3
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Företagsekonomi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 3
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 3
AB-1-008 (1) Logistikens grunder 5 3
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 3
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-3-012 (0) Tyska 2 5 1
SP-3-013 (0) Tyska 3 5 1
SP-3-019 (0) Tyska 4 5 1
Project (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-007 (0) Project 15 4
Examensarbete 20 ECTS
Metodik och examensarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-008 (0) Research Methodology 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning