Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förse dig med färdigheter att konkret starta ett litet innovativt företag samt fullgöra dina skyldigheter gentemot dig själv och staten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du kunna: - känna till hur man etablerar ett litet företag och skillnader mellan olika företagsformer - planera verksamheten utgående från The Business Model Canvas så att ideérna i den kan beskrivas i en Affärsplan - känna till ditt ansvar gentemot staten och dig själv som företagare - Känner till betydelsen av de immateriella rättigheterna vid startandet av ett företag

Innehåll

Olika företagsformer och risk förbunden med varje företagsform, The Business Model Canvas, Affärsplan, IPR

Förkunskaper

Första årets studier godtagbart avklarade (min 50 sp). Kursen har 40 platser, FE och IB studenterna har förkörsrätt

Mer information

Kursen har 40 platser, FE och IB studenterna har förkörsrätt Kursen utgör en del av modulen i entreprenörskap. Kurserna skall tas i ordningen 1, 2 och 3. Grupprojektarbetet i form av skapandet och förverkligandet av en affärside under kurs 3 är obligatorisk. Läs mera i den engelska kursbeskrivningen om ett alternativt sätt att gå kurserna 1 och 2. Kursen har 40 platser, FE och IB studenterna har förkörsrätt

Litteratur

- Business Model Generator - Alexander Osterwalder - The Lean Startup - Eric Ries - The Startup Owner's Manual - Steve Blank Guide- Becoming an Entrepreneur in Finland, Finnish Enterprise Agencies,Suomen Uusyrityskeskukset 2017,www.uusyrityskeskus.fi Extern länk. Karwowski W., Soares M.och Stanton N.(2011): Human Factors and Ergonomics in Consumer Product Design, Methods and Techniques, CRC Press,New York, valda delar. ISBN 978-1-4200- 4628-1. Business Model Generation, http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Extern länk Föreläsningsmaterial och artiklar enligt anvisning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Utförande av kursuppgifter och nättentamen av Uusyrityskeskus material 'Becoming an entrepreneur in Finland'.

Lärare

 • Hernberg Mervi
 • Kietz Tove
 • Stenius Andreas

Examinator

Hernberg Mervi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (73 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see ARBS

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-09 13:15 - 17:00 B518 Entrepreneurship 1 - Venture Management Course introduction and lecture & guest lecture Hernberg Mervi
Kietz Tove
2019-09-16 13:15 - 17:00 B518 Entrepreneurship 1 - Venture Management Business Canvas workshop - group work in class. Pre assignment before attending. Hernberg Mervi
Kietz Tove
2019-09-23 13:15 - 17:00 D4107-08 Entrepreneurship 1 - Venture Management Lecture includes both basics and framework for a company (Business Plan) and Introduction to economic management of a company Hernberg Mervi
Stenius Andreas
2019-09-30 14:00 - 16:30 Entrepreneurship 1 - Venture Management Company visit to Maria 01 Hernberg Mervi
Kietz Tove
2019-10-07 13:15 - 17:00 D4106 Entrepreneurship 1 - Venture Management 7th of October includes Introduction to economic management of a company (13.15-14.30 in D4106) + calculations (in E383) Hernberg Mervi
Stenius Andreas
2019-10-07 14:15 - 17:00 Entrepreneurship 1 - Venture Management 7th of October includes Introduction to economic management of a company (13.15-14.30 in D4106) + calculations (in E383) Hernberg Mervi
Stenius Andreas
2019-10-14 14:00 - 16:00 Entrepreneurship 1 - Venture Management Company visit to Mirum at 14.00. The address is Pursimiehenkatu 26 C and everybody shall find the way there themselves. Let's meet inside in the company's lobby. Please be in time! Hernberg Mervi
Stenius Andreas
2019-10-21 13:15 - 16:00 B518 Entrepreneurship 1 - Venture Management Guest lecture at Arcada Hernberg Mervi
Kietz Tove

Kurs och studieplanssökning