Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (8) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-073 (2) Arbetslivsfinska för Mediebranschen (MT2) 5 2
SP-1-055 (0) Svenska för IT och MT 5 3
SP-1-049 (2) Professional English 5 4
Ämnesstudier 140 ECTS
Gemensamma naturvetenskaper (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-1-014 (0) Grundläggande matematik 5 1
IT-2-051 (0) Grunder i fysik 5 1
IT-2-044 (0) Fördjupad matematik 5 2
IT-2-052 (0) Fortsättning i fysik 5 2
IT-2-045 (0) Tillämpad optimering och kombinatoriska problem 5 2
IT-2-046 (0) Digital signalbehandling 5 3
IT-2-059 (0) Pre-Calculus 0 1
Elektrotekniska baskunskaper och elektronik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-010 (0) Elektroteknik 5 1
MT-2-006 (0) Analog elektronik 5 1
MT-2-007 (1) Audiomätteknik 5 1
MK-3-022 (0) Real Time Web 5 2
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-001 (0) Internet teknik 5 1
IT-2-012 (1) Databaser och SQL 5 2
IT-1-010 (0) Projektledning 5 3
EL-2-001 (0) Java-programmering 5 2
IT-2-013 (0) Operativsystem och praktisk Linux 5 1
Audioteknik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-011 (0) Audioteknik 5 1
MT-2-014 (0) Ljudstudio- och inspelningsteknik 5 3
MK-2-139 (0) Foto och Klipp: Ljudpostproduktion för film, tv och webb 5 3
TV-3-038 (0) Social gaming 5 3
Foto, video och TV-teknik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-003 (0) Digitalfotografering 5 1
MT-1-001 (0) Videofotografering och -teknik 5 1
MK-2-022 (0) Flash animering och programmering 5 2
MT-2-015 (0) Digital TV teknik 5 3
Webbteknik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-002 (0) Klientprogrammering med JavaScript 5 1
IT-2-003 (1) Serverprogrammering med PHP 5 2
MT-2-013 (0) Multimedieproduktion 5 3
MT-2-023 (0) Webbtjänster och CMS-system 5 3
IA-2-008 (0) Visualisering av information 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Online Media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Kurser ur Online medias utbud 15 4
Fördjupad IT (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Kurser ur IT:s utbud 15 4
Specialisering i Medieteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-3-015 (0) Forskningsprojekt 1 i medieteknik 5 4
MT-3-016 (0) Forskningsprojekt 2 i medieteknik 5 4
MT-3-011 (0) Forskningsprojekt 3 i medieteknik 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metod (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-3-010 (0) Examensseminarium och forskningsmetodik 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning