Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Företagande

De globala målen: 4, 5, 8, 9 och 10

Läranderesultat

Kunskap

Du kan identifiera olika inkomstlogiker inom den kreativa branschen

och verka som företagare och möjliggörare för konstnärer som är

entreprenörer

Du förstår riskerna som uppstår i samband med entreprenörskap.

Du känner till det ansvar du har som företagare.

Färdighet

Du behärskar planering och upphandling av finansiering för en

kulturell produkt och tjänst.

Förhållningssätt

Du är en aktiv del inom den kreativa branschen och tar även i

beaktande spill over effekten som påverkar samhället överlag

Innehåll

Under kursens lopp bekantar sig studenten med den kreativa

branschen och de specifika mekanismer som gör företagande möjligt.

Vad krävs av en företagare och ett företag?

Vi arbetar med föreläsningar, workshops och läsecirklar samt

modererade diskussioner. Studenterna skall själva boka in läsecirklar

för att arbeta med

uppgifter (se tilläggsinformation)

Under kursens lopp skall du koppla utvecklingsarbetet till de

färdigheter och den

branschkännedom du fått under din utbildning

Förkunskaper

En förståelse och kunskap om kultursektorn

Kursen ersätter följande kurser

Kulturföretagande

Mer information

Studieenheten är främst riktad till studenter på institutionen Kultur

och media

Litteratur

Den ofrivillige företagaren

(https://www.framtidenskultur.se/denofrivillige.pdf Extern länk)

Business model generation : a handbook for visionaries, game

changers, and challengers, Osterwalder Alexander (finns som e-bok)

https://www.strategyzer.com/canvas Extern länk

Rapporter och artiklar som publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Pitch om företaget! Ni får feedback av vår nyanställda entreprenörskapscoach Fredrik Sirén

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten gör upp en företagsplan.

Vi använder oss av Business Model Canvas som bas.

- Uppgifter på itslearning (25 p/100)

- Tentamen (online) (25p/100)

- Affärsplan (50p/100)

För att uppnå vitsord tre (3) krävs 70 - 79 poäng och goda resultat i

de olika delarna.

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (65 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS och itslearning

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2022-10-21 - Tentamina
 • 2022-10-23 - Rapporter och produktioner
 • 2022-10-20 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-01 14:15 - 16:30 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-06 14:15 - 16:30 F249 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-22 14:15 - 16:15 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-29 14:15 - 16:30 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-04 14:15 - 16:30 F249 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-13 14:15 - 16:30 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-20 14:15 - 16:30 B518 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-21 09:00 - 21:00 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Dagen bokad för tentamen på itslearning - kan göras när som helst. Då du startar quizen har du 2 timmar på dig att slutföra tentan Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning