Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden förstår hur klippet har utväcklats i filmens historia.

Studeranden kan "klippregel".

Studeranden kan den moderna filmens workflow.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå, hur filmen kan klippas med olika stilar.

Under kursens lopp presenteras klippets utveckling från stumfilm till dagens film.

Studeranden lär känna olika konventioner och regel, olika sätt att klippa med olika värktyg.

Innehåll

Studenten kan göra kursen på två sätt:

A) Studenten klipper filmen som har blivit filmad inder kursen Fiktion 2. Studeranden får individuellt handledning

B) Kursen består av lektioner, uppgifter, presentationer och praktiska övningar.

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Litteratur

Gabriella Oldham: First Cut
ISBN-13: 978-0520075887

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 70 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 40 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Närvaro på lektioner och utförda uppgifter.

Lärare

  • Lindfors Kauko
  • Nordström Robert

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning