Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenterna den erfarenhet och kompetens som krävs för att planera, utföra och rapportera alla betydande delmoment i ett forskningsprojekt och i synnerhet för ett examensarbete.

Läranderesultat

Vid slutet av kursen förväntas studerande kunna:
- få möjlighet att göra examensarbetet med ett företag
- skriva & lägga fram ett forskningsförslag för examensarbete
- genomföra en litteratursökning med rapport för examensarbete

Innehåll

Kursinnehåll:
- Hur kontaktar jag företag (CV, personligt brev).
- Val av tema för examensarbete.
- Forskningsförslag.
- Litteratursökning och revy.
- Projektplan för eget examensarbete.
- Instruktioner för examensarbete (Arcada)

Förkunskaper

Kursen rekommenderas åt studenter som avlagt minst 70% av sina professionella studier.

Kursen ersätter följande kurser

Metodik för examensarbete [IM-2-051]
Statistiska analysmetoder [EM-4-001]

Mer information

Teacher supporting in virtual environment (Itslearning) during the course

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Självstudier - 45 timmar
  • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända rapporter.

Lärare

  • Andersson Mirja
  • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

This course is organised 2 times during the academic year 2017-2018. You can join the required course assignments during period 1 (group 1) or period 3 (group 2) according to your own curriculum. The assignments will be active for answering under a certain period of time in Itslearning. More information in Itslearning.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning