Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-021 (2) Introduktion till högskolestudier 5 1
PM-1-002 (0) Hållbara bearbetningstekniker 5 1
PT-1-002 (0) Professionell engelska 5 1
SP-1-004 (1) Svenska för nybörjare I 5 2
SP-1-044 (1) Svenska för nybörjare II 5 2
SP-1-091 (0) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen 5 2
SP-1-002 (0) Svenska för finskspråkiga 5 2
PM-1-001 (0) Projektledning 5 2
Ämnesstudier 120 ECTS
Grundstudier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (0) Matematik 0 0 1
AS-1-006 (0) Algebra & Trigonometri 5 1
AS-1-007 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
PT-2-016 (0) Matematisk modellering 5 2
PM-2-009 (0) Värmeöverföring och termodynamik 5 2
PT-1-014 (0) Mekanik 5 2
IM-1-017 (0) Statistik och sannolikhetslära 5 3
Materialbearbetning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-014 (0) Tillverkningsprocesser 5 2
MP-2-053 (0) Lamina analys 5 3
PM-2-011 (0) Additiv tillverkning 5 3
PT-2-011 (0) Kompositbearbetning 5 3
PT-2-024 (0) Functional Materials 5 3
PM-2-014 (0) Adhesive joints 5 3
Materialer (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-005 (0) Polymerkemi 5 1
PT-2-005 (0) Moderna material 5 1
PM-2-001 (0) Termomekaniska egenskaper 5 1
PT-2-006 (0) Polymerblandningar 5 2
PT-2-010 (0) Ytegenskaper 5 2
MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 3
Design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) Teknisk ritning och CAD 5 1
IM-2-045 (0) Modellering 5 1
IM-2-044 (0) CAM och 3D prototyper 5 2
IM-2-042 (1) Hållfasthetsanalys 5 3
PM-2-002 (0) Dataanalys 5 3
PM-2-003 (0) Finita elementmetoden och simulering 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Finska (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-3-016 (1) Finska för nybörjare I 5 2
SP-3-010 (1) Finska för nybörjare II 5 2
SP-3-014 (1) Finska för nybörjare III 5 2
Avancerade material och design (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-004 (0) Produktdesign 5 4
PT-2-019 (0) Biokompositer 5 4
Projekt (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-007 (0) Projekt 15 4
Nätstudier och externa kurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Nätstudier och externa kurser 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Metodik och examensarbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-012 (0) Materialbearbetning 5 1
MP-2-046 (0) Materialanalys 5 3
PM-2-008 (0) Forskningsmetodik 5 3
PM-2-006 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning