Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studenten att
analysera större data mängder med matematiska
verktyg i datormiljö

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att planera ett experiment med hög
signal till brus förhållnade och extraherar från
datan information. Informationsextraktionen
använder filtering, tidseriesanalys,
regressionsräkning, derivering och integrering
samt modellanpassning.

Innehåll

- produktion av data (materialteknisk)och
undersökning av brus och felmarginal
- extraction av informtation från rådata med
matematiska verktyg (scilab, matlab, octave, excel)

Förkunskaper

Matematik

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

material utdelas under föreläsningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • examen - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Teoritent 70% och en rapport om olika egna
dataanalyser 30%

vitsord 1 50-59%
vitsord 2 60-69%
vitsord 3 70-79%
vitsord 4 80-89%
vitsord 5 90-100%

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 13:15 - 16:00 Data analys Herrman Rene
2021-09-06 09:15 - 12:00 Data analys Herrman Rene
2021-09-08 13:15 - 16:00 Data analys Herrman Rene
2021-09-13 09:15 - 12:00 Data analys Herrman Rene
2021-09-15 13:15 - 16:00 Data analys Herrman Rene
2021-09-20 09:15 - 12:00 Data analys Herrman Rene
2021-09-22 13:15 - 16:00 Data analys Herrman Rene
2021-09-27 09:15 - 12:00 Data analys Herrman Rene
2021-09-29 13:15 - 16:00 Data analys (Theory - Exam Prep) Herrman Rene
2021-10-04 09:15 - 12:00 Data analys (Theory - Exam Prep) Herrman Rene
2021-10-06 13:15 - 16:00 D399 Theory Exam Data Analysis Herrman Rene
2021-10-11 09:15 - 12:00 Data analys - Practical Parameter extraction Herrman Rene
2021-10-13 13:15 - 16:00 Data analys Herrman Rene
2021-10-18 09:15 - 12:00 Data analys Herrman Rene
2021-10-20 13:15 - 16:00 Data analys Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning