Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig att planera, genomföra och framföra presentationer men olika tekniker för att kommunicera önskat budskap. Kursen utvecklar förmågan till kreativt arbete i arbetsteam.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att;
-arbeta i olika typer av grupper
-arbeta kreativt och analytiskt med givna uppdrag
-göra reserach och motivera val
-visualisera och presentera idéer klart och tydligt

Innehåll

1. Grupparbete
2. Brainstorming
3. Kreativa övningar
4. Presentationer

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Kommunikationen i kursen sker via Itslearning. Studenten förväntas följa upp Itslearning för att hållas uppdaterad gällande möjliga förändringar.

OBS! Läget med Covid-19 kan leda till att kursen förflyttas helt online. I praktiken flyttas föreläsningarna från campus till Zoom enligt de redan utsatta tiderna (bokningar på ARBS) och frånvaroanmälan görs normalt via Itslearning. Situationen uppföljs kontinuerligt och information om möjliga förändringar skickas per mail eller via Itslearning.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs genomförda uppgifter och avslutade projekt samt närvaro 80%.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner på vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-15 till 2021-10-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-01 09:15 - 12:00 A510 Pitching Ideas Törnqvist Jutta
2021-11-03 13:15 - 17:00 A303 Pitching Ideas Törnqvist Jutta
2021-11-04 13:15 - 17:00 A303 Pitching Ideas Törnqvist Jutta
2021-11-15 09:15 - 12:00 A510 Pitching Ideas Törnqvist Jutta
2021-11-17 13:15 - 17:00 A303 Pitching Ideas Törnqvist Jutta
2021-11-18 13:15 - 17:00 A303 Pitching Ideas Törnqvist Jutta
2021-11-29 09:15 - 12:00 Pitching Ideas https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2021-12-01 13:15 - 17:00 Pitching Ideas https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2021-12-02 13:15 - 17:00 Pitching Ideas https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2021-12-13 09:15 - 12:00 Pitching Ideas https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2021-12-15 13:15 - 17:00 Pitching Ideas https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2021-12-16 12:00 - 14:30 Pitching Ideas https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning