Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa elevernas
kunskaper i
personregi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
arbeta och möta skådespelare i en
inspelningssituation för fiktiva
filmer.

Innehåll

Föreläsningar och workshops och uppgifter med
skådespelare.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursen är obligatorisk för studerande på
inriktningarna Foto och klipp
samt Manus och regi. Studeranden på inriktningen
för ljudarbete
hänvisas till kursen Auditivt berättande och för
studeranden på
inriktningen Producentskap hänvisas till kursen
Upphovsrätt.

Litteratur

Weston, Judith: Näyttelijän Ohjaaminen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Närvaro 80%
Deltagande i de praktiska uppgifterna.
Inlämnad skriftlig uppgift.

Lärare

Blomqvist Arn-Henrik

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ASTA/ARBS

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-26 09:15 - 13:00 Personregi blomqvar@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: blomqvar@arcada.fi's Zoom Meeting Time: Jan 26, 2022 09:00 AM Europe/Mariehamn Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62416249159 Meeting ID: 624 1624 9159 Join by SIP 62416249159@109.105.112.236 62416249159@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 624 1624 9159 Blomqvist Arn-Henrik
2022-01-28 09:15 - 13:00 Personregi blomqvar@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: blomqvar@arcada.fi's Zoom Meeting Time: Jan 28, 2022 09:00 AM Europe/Mariehamn Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62305239050 Meeting ID: 623 0523 9050 Join by SIP 62305239050@109.105.112.236 62305239050@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 623 0523 9050 Blomqvist Arn-Henrik
2022-02-02 10:00 - 15:00 Personregi blomqvar@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: blomqvar@arcada.fi's Zoom Meeting Time: Feb 2, 2022 10:00 AM Europe/Mariehamn Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66017368823 Meeting ID: 660 1736 8823 Join by SIP 66017368823@109.105.112.236 66017368823@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 660 1736 8823 Blomqvist Arn-Henrik
2022-02-14 13:00 - 16:00 A211 Personregi Blomqvist Arn-Henrik
2022-02-16 09:15 - 16:00 A211 Personregi Blomqvist Arn-Henrik

Kurs och studieplanssökning