Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att medvetandegöra kursdeltagarna om kulturella mönsters
betydelse i samspelet mellan människor. Att sammanföra
studerande med internationell bakgrund och studerande med
finländsk bakgrund och förstärka förmågan att arbeta i team.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att i
tal och skrift kommunicera på de inhemska språken och
engelska på ett sätt som beaktar kulturella särdrag och uppfyller
förväntningarna på affärskommunikation och vetenskaplig
rapportering.

Innehåll

Muntlig, skriftlig och icke verbal kommunikation:
vetenskaplig rapport, sammandrag, abstract och andra dokument,
presentationer.

Förkunskaper

Avklarade kurser i svenska, finska, engelska (gemensamma studier)

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro vid kursstarten, vid abstract-föreläsningen, vid
slutseminariet och i övrigt enligt respektive lärares närvarokrav.

Litteratur

Inter culturalcommunication in the Work Place, Beamer and Varner

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • slutseminarium - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Gruppen examineras och utvärderas som en enhet.
Föreläsningen om abstracts är obligatorisk för alla!

Lärare

 • Rancken Ulrika
 • Stolt Kerstin
 • Tefke Martina

Examinator

Stolt Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-19

Examinationsformer

 • 2014-10-23 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-10-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning