Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-032 (0) Engelska 5 1
SP-1-053 (0) Svenska 5 1
SP-1-050 (0) Finska 5 1
AS-1-016 (0) Organisation och ledarskap 5 3
FE-3-010 (0) Kunskapsteori (Seminarier) 5 3
AS-1-008 (4) Lag och rätt (Juridik) 5 3
Ämnesstudier 100 ECTS
Företagets omvärld (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-002 (0) Företagsamhet och handelsrätt 5 1
FE-2-001 (0) Nationalekonomi och utrikeshandel 5 2
FE-2-059 (0) Interkulturell affärskommunikation 5 3
Företagets funktioner (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-006 (0) Marknadsföringens grunder 5 1
FE-2-004 (0) Affärsredovisningens grunder 5 1
FE-2-005 (0) Affärslogistikens grunder 5 1
FE-2-006 (0) Ekonomiplanering 5 1
Matematiska ämnen och IT (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-009 (0) IT-verktyg 1 5 1
FE-2-008 (0) HANDELSMATEMATIK PREPKURS 0 1
FE-2-007 (0) Handelsmatematik och statistik 5 1
FE-1-010 (0) Digital publicering 5 2
Redovisning i små och medelstora företag (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-033 (0) Bokföring och bokslut 5 2
FE-2-053 (0) Beskattning och skatteplanering 5 3
IB-2-037 (1) Finance 5 3
FE-2-066 (0) Bolagsarrangemang och revision 5 3
Ekonomistyrning (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-009 (0) Personalutveckling och löneadministration 5 2
FE-1-005 (0) Produkter och interna processer 5 2
FE-2-035 (0) Budgetering och uppföljning 5 2
FE-2-014 (0) PROJEKTLEDNING 5 3
IT i ekonomistyrning (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-043 (0) Affärssystem 5 2
FE-2-060 (0) IT för verksamhetsutveckling 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 2
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 2
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 2
Marknadsföring (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-007 (0) Tjänsteutveckling och försäljning 5 2
FE-2-042 (0) Customer Relationship Management 5 2
FE-1-011 (0) Elektroniska affärer 5 2
Internationell affärslogistik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-038 (2) Inköp och lager 5 2
FE-2-040 (0) Miljölogistik 5 2
FE-2-041 (0) International trade and globalization 5 2
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-012 (0) Metodik 5 3
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning