Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

The aim of the course is become acquainted with,
and critically examine wearable technology used
within the field of health and welfare.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to be able to:
-identify and analyze wearable technology
- be able to discuss and inspect critically
wearable technology used in health and welfare

Innehåll

The course contains five different assignments
that
include videos, lectures, articles and practical
information.

Mer information

Litteratur

Videos, lectures and articles

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 27 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 27 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 27 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • quize

Examinationskrav

To accomplish this course the student have to pass
all the questions and assignments.

Lärare

Hellsten Thomas

Examinator

Hellstén Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2023-06-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning