Perioder Kurskod Namn ECTS
4 II-2-162 (0) Administrativ praktik 1 5 sp
4 II-2-202 (0) Administrativ praktik 1 5 sp
1, 2 II-3-049 (0) Administrativ praktik 2 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1, 2 II-3-050 (0) Alternativ praktik 10 sp
1 II-2-218 (0) Anpassad motion 5 sp
1, 2 GH-3-004 (4) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (0) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
4 II-2-215 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 sp
1 II-2-216 (0) Coaching 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-4-048 (0) Compassion at Work 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3 SP-1-200 (0) English Professional Communication II 5 sp
3 AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
1, 2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
2 II-2-196 (0) Fördjupad test- och träningslära 5 sp
4 II-2-225 (0) Hälsofrämjande arenor, samfund och samhällen 5 sp
3 HP-2-047 (0) Hälsofrämjande ledarskap 5 sp
1 II-2-220 (0) Hälsokommunikation 5 sp
2 II-2-211 (0) Hälsopromotion 5 sp
1, 2 II-2-198 (0) Hälsopsykologi 5 sp
4 II-2-204 (0) Idrottsnäring 5 sp
2, 3 II-2-210 (0) Idrottspedagogik och -didaktik 10 sp
1, 2 II-2-197 (0) Idrottspsykologi 5 sp
1 SP-1-149 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska 3 sp
1 SP-1-150 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
3 II-2-189 (0) Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion 5 sp
4 GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
1, 2 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
4 II-2-201 (0) Lärdomsprov: Dokumentation och presentation 5 sp
1 GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 sp
3, 4 II-2-200 (0) Lärdomsprov: Planfas 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
2 HP-3-010 (0) Modeller i hälsopromotion 5 sp
3 II-2-219 (0) Motoriska aktiviteter 5 sp
1 II-2-209 (0) Människan i rörelse 5 sp
1, 2 II-2-208 (0) Människans uppbyggnad funktion, utveckling och inlärning 10 sp
3, 4 II-2-213 (0) Näringslära 5 sp
3, 4 II-2-185 (0) Praktik i träning och hälsa 5 sp
2 II-2-227 (0) Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik 10 sp
4 II-2-228 (0) Praktik inom tillämpad träning och motion 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-065 (0) Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa 2 sp
4 II-4-081 (0) Simlärare (FSL) 1 sp
4 II-4-082 (0) Simlärare (FSL) 2 sp
3 II-3-023 (0) Sports Management 5 sp
3, 4 SP-1-192 (0) Svenska och kommunikation för idrott 5 sp
2 AS-1-030 (3) Teamarbete och innovation 5 sp
1 AS-1-029 (12) Teknologi och lärande 5 sp
3, 4 II-2-217 (0) Test- och träningslära 10 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp

Kurs och studieplanssökning