Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla studentens
vårdande kompetens inom barnhälsovården och skol-
och studerandehälsovården, samt öka beredskap att
bemöta klienter som är i behov av särskilt stöd.
Kursen ger en fördjupad kunskap om frågor som berör vaccin och vaccinering.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas stud. kunna
- handleda föräldrar i olika hälsofrågor
gällande barn 0-7 år, både i grupp och
individuellt.
-ha en insikt om pediatrik inom öppenvården
-en fördjupad kunskap om vaccinationer och färdigheter att handleda i frågor gällande vaccin

Efter avklarad kurs förväntas studerande:
-känna till de mest centrala frågorna inom
skol-
och studerandehälsovård
- ha insikt i ungdomsmedicin

Innehåll

Specialfrågor inom barnhälsovården
- innefattar bl.a besök från ADHD centret 23.9,
Rådgivningsdagarna 2021 3.-4.11
Socialpediatriskt seminarium 15.9.
Pediatrik, barnet 0-7 år

En reflektions- (inlärnings-)dagbok skrivs över
ALLA delmoment

Fördjupad vaccinationskunskap 1sp (nätkurs Novias moodle)

Skol- och studerandehälsovård

-Simuleringar, övningar och föreläsningar
-ungdomsmedicin
-examinationsuppgift
-föreläsning/övning i hållningsundersökningar
obligatorisk för praktik.

Förkunskaper

Avklardade grundstudier från 3 första studieåren.
Graviditet och hälsa
Barnfamiljer och hälsa

Kursen ersätter följande kurser

2016-17, Familjeinriktad hälsa 3, för hälsovårdare
2018-19, Familjeinriktad hälsovård, del 3 Hälsa
för barn och unga

Mer information

Barnhälsa består
av olika projekt, studiebesök och specialdagar
som förutsätter 100 % närvaro för att få kursen
godkänd. Frånvaro kompenseras enl. föreläsarens
anvisningar.

Skol- och studerandehälsovård
obligatoriskt deltagande i olika
specialföreläsningar och temadagar. Frånvaro
kompenseras enl. föreläsarens anvisningar.

Litteratur

-Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen &
inom
skolhälsovården, Metodhandbok. 2014, de delar
som
gäller skolhälsovård
- Handböcker 2004:9, Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74656 Extern länk
-Laaja terveystarkastus, ohjeistus äitiys ja
lastenneuvolatoimintaan sekä
kouluterveydenhuoltoon, 2012 THL.
- Rådgivningsverksamhet, skol och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård. Social- och hälsovårdsministeriets
publikationer 2010:11
- Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:17, Guide för studerandehälsovården 2020, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162328 Extern länk
Pediatrik:
- Sydänmaa-Storvik, Tervajärvi, Hammar, Lapsen
ja perheen hoitotyö, 2019. Finns som e-bok via
Ellibs
- Rajantie J, Heikinheimo M, Renko M 2016,
Lastentaudit
-aktuella forskningar och annan litteratur
kring barnuppfostran

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 23 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 24 timmar
 • Självstudier - 34 timmar
 • Seminarier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Barnhälsa -
100 % närvaro,(frånvaro
kompenseras med uppgifter)
godkänd reflektionsdagbok

Skol- och studerandehälsovård:
- Godkända individuella uppgifter
- aktivt deltagande i simuleringar och övningar

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Ekman Petra
 • Nyberg Anu
 • Silfver Jessica
 • Stockmann-Broo Christine
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-25 till 2022-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-08 13:00 - 16:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Barnet ad. 1 år Appelroth Maria
Stockmann-Broo Christine
2021-09-15 09:00 - 15:30 Socialpediatriskt seminarium Program för dagen och förhansmaterial hittas på itslearning. Den gemensamma delen startar upp klockan 12, och hålls på Zoom. Länk nedan Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Ekman Petra
Söderström Eivor
2021-09-23 12:30 - 14:00 Hälsa för barn och unga Online på Teams, länken kommer i ADHD-mappen på itsL. Info om ADHD och ADHD-centrets verksamhet av Nicklas Kurkio sakkunnig inom barn och familjearbete från BVIF neuropsykitriska kunnande. Ekman Petra
2021-09-30 13:00 - 16:00 B516 Hälsa för barn och unga grupparbete och genomgån kring uppgift om vaccinationsplanering, Fördjupad vaccinationskunskap. I skolan Ekman Petra
2021-11-02 07:30 - 16:30 Hälsa för barn och unga Neuvolapäivät, virtuellt. Anmälan på förhand. Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-12-14 09:00 - 15:30 Hälsa för barn och unga Vad är skol- och studerandehälsovård, hälsogranskningar och elevhälsa. Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64440214514?from=addon Meeting ID: 644 4021 4514 One tap mobile +496950502596,,64440214514# Germany +496971049922,,64440214514# Germany Dial by your location +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany Meeting ID: 644 4021 4514 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccmU9WvlH8 Join by SIP 64440214514@109.105.112.236 64440214514@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 644 4021 4514 Ekman Petra
2021-12-15 09:00 - 16:00 Hälsa för barn och unga Vi håller seminariet online p.g.a. coronaläget Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61706336167 Appelroth Maria
Stockmann-Broo Christine
2021-12-16 08:00 - 16:00 E486 Hälsa för barn och unga Simuelring i skol- och studerandehälsovård börjar kl. 9 Ekman Petra
Nyberg Anu
2021-12-16 08:00 - 16:00 E487.3 Hälsa för barn och unga simulering i skol- och studerandehälsovård börjar 9 Ekman Petra
Nyberg Anu
2021-12-16 09:00 - 16:00 E492 Hälsa för barn och unga Simulering i skol- och studerandehälsovård Ekman Petra
Nyberg Anu
2022-01-12 09:00 - 13:30 Hälsa för barn och unga Hållningsgranskning i skolhälsovård -> Zoom von Hedenberg-Löfman Linnéa

Kurs och studieplanssökning