Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (14) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
SP-1-075 (0) Engelska 5 2
GH-1-012 (0) Organisation, medarbetarskap och företagande 5 3
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-151 (2) Inhemska språk 1, finska 2 2
SP-1-152 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 2
SP-1-153 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-154 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Grundstudier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-007 (1) Anatomi och fysiologi 5 1
VA-2-101 (2) Hälsovård och hälsofrämjande 5 1
VA-2-125 (2) Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet 5 1
VA-2-123 (2) Klinisk vård I 5 1
GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I 5 1
VA-2-124 (2) Klinisk vård II 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Klinisk kompetens (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-129 (0) Lärande och handledning 5 3
VA-2-127 (0) Klinisk vård III 5 2
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
VA-2-131 (0) Hemvård och öppenvård 5 2
VA-1-010 (0) Vård av kvinnor och barn 5 2
VA-2-128 (0) Vårdetik 5 2
VA-2-133 (0) Intensivvård och poliklinisk sjukvård 5 2
VA-2-134 (0) Psykiatrisk vård 5 3
Professionalitet och individcentrering (50)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-126 (0) Praktik: Klinisk vård 15 1
VA-2-069 (0) Praktik: Hemvård 10 2
VA-2-132 (0) Praktik: Valbar 10 2
VA-2-135 (0) Praktik: Psykiatrisk sjukvård och klinisk praktik inom specialsjukvård 15 3
Breddstudier 60 ECTS
Hälsofrämjande familjeinriktad hälsovård (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-079 (0) Praktik: Barnsäng 5 4
VA-3-077 (0) Praktik: Rådgivning 10 4
VA-3-071 (0) Familjeinriktad hälsovård 1 5 4
VA-3-074 (0) Familjeinriktad hälsovård 2 5 4
VA-3-075 (0) Familjeinriktad hälsovård 3 5 4
Hälsorådgivande kompetens (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-077 (0) Befolkningsinriktad praktik 15 4
HV-2-001 (0) Folkhälsoarbete 5 4
HV-2-002 (0) Arbete och hälsa 5 4
VA-2-078 (0) Utvecklingsarbete för hälsovårdare 5 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-130 (2) Evidensbaserat arbete 5 1
GH-1-009 (5) Vetenskapsteori och metodik 10 3
VA-2-137 (1) Examensarbete: idéfas 5 3
VA-2-138 (1) Examensarbete: planfas 5 3
VA-2-139 (1) Examensarbete: dokumentation och presentation 5 3

Kurs och studieplanssökning