Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
utvecklar kunskaper i psykiatrisk hälso-och
sjukvård i syfte att utveckla sitt kunnande och
handlingsberedskap.
Kursen bidrar till att utveckla den kliniska
kompetensen inom psykiatrisk vård och mentalt
hälsofrämjande.
Kursen bidrar också till att utveckla den
vårdvetenskapliga kompetensen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att inse vårdrelationens betydelse och
medvetet kunna använda sina färdigheter för
patientens och de närståendes bästa. Kunna
analysera gränserna för den egna kunskapen och
kunna använda handledning som stöd. Kunna
analysera etiska principers betydelse i den
psykiatriska vården och kunna tillämpa dem.
Förstå betydelsen av
hälsofrämjande,förebyggande
och rehabiliterande mentalvårdsarbete.

Innehåll

- Den psykiatriska vården som område
- Tradition och vetenskap i psykiatriska vården
- Psykisk hälsa-ohälsa
- Vårdrelationen
- Sjukskötaren i den psykiatriska vården
- Etik
- Grupprocesser
- Hälsofrämjande
- Förebyggande och rehabiliterande vård.

Förkunskaper

Kursena från läsåren 1 och 2

Litteratur

Crafoord C. 2005 Människan är en berättelse.
Falun. Natur och kultur

Lindström U.Å 1994 Psykiatrisk vårdlära
(Kapitel
9 Vårdandet).
Falköping. Liber Utbildning

Sarvimäki.A och Stenbock-Hult.B. 2008
Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det
moraliska rummet ( Kapitel 2 Omvårdnad som
moralisk verksamhet). Stockholm. Liber.

Referenslitteratur:
Syrjälä E., Kontio R. ja Paasovaara S. 2009
Uusi
ote avohoitoon. Sairaanhoitaja- Sjuksköterskan
nr
2 vol. 82 (16-18)
Kuosmanen L. Lehtilä H. Makkonen P. Salminen H.
2011 Psykiatrisen potilaan sitominen eettisesti
vaikeaa. 8/2011 ( 42-43)
Punkanen T. 2004 Mielenterveystyö ammattina.
Tampere. Tammi.
Skärsäter I(red).2014 Omvårdnad vid psykisk
ohälsa. Estonia. Studentitteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Praktiska övningar - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar
  • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1.Godkänd deltagande i seminarier

2. Godkänd i tentamen

Lärare

  • Ericsson Christoffer
  • Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (58 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

2021-02-18 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 12:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Lektionen on-line via Zoom i adressen: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62186314382?pwd=UzR3WjNkVUtKZ01UWGc0UUdEK0luZz09 Meeting ID: 621 8631 4382 Passcode: 11011200 Join by SIP 62186314382@109.105.112.236 62186314382@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 8631 4382 Passcode: 11011200 Savolainen Jari
2022-01-18 12:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Lektionen On-line via Zoom: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62268218476?pwd=UFlnazNrdUF2UnVNOFZhWjJ0UHl1dz09 Meeting ID: 622 6821 8476 Passcode: 18011200 Join by SIP 62268218476@109.105.112.236 62268218476@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 622 6821 8476 Passcode: 18011200 Savolainen Jari
2022-01-19 12:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Lektionen On-line via Zoom: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65580601403?pwd=ZFJiV1V0Z0k0QXAwdVc3S1VaK1Avdz09 Meeting ID: 655 8060 1403 Passcode: 19011200 Join by SIP 65580601403@109.105.112.236 65580601403@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 655 8060 1403 Passcode: 19011200 Savolainen Jari
2022-01-25 12:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Lektionen On-line via Zoom: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61058576791?pwd=blQ4c1RaY3N5L0tIeGlBSWppdThIZz09 Meeting ID: 610 5857 6791 Passcode: 25011200 Join by SIP 61058576791@109.105.112.236 61058576791@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 610 5857 6791 Passcode: 25011200 Savolainen Jari
2022-01-26 12:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Lektionen On-line via Zoom: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65341387370?pwd=cmFkU250OTVNRWp2aGxLd2FqakV0UT09 Meeting ID: 653 4138 7370 Passcode: 26011200 Join by SIP 65341387370@109.105.112.236 65341387370@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 653 4138 7370 Passcode: 26011200 Savolainen Jari
2022-01-27 09:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering HV on-line via Zomm i adressen: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62233345940?pwd=b2IrdS9IOEFsN2FKbFR4SGJWb1h0UT09 Meeting ID: 622 3334 5940 Passcode: 27010900 Join by SIP 62233345940@109.105.112.236 62233345940@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 622 3334 5940 Passcode: 27010900 Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2022-01-27 09:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering HV on-line via Zoom i adressen: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62233345940?pwd=b2IrdS9IOEFsN2FKbFR4SGJWb1h0UT09 Meeting ID: 622 3334 5940 Passcode: 27010900 Join by SIP 62233345940@109.105.112.236 62233345940@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 622 3334 5940 Passcode: 27010900 Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2022-01-31 09:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering BM on-line via Zoom i adressen: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61944848322?pwd=WjFUc0NWVVdUN3ZOWGtVRXUwaW9rZz09 Meeting ID: 619 4484 8322 Passcode: 31010900 Join by SIP 61944848322@109.105.112.236 61944848322@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 619 4484 8322 Passcode: 31010900 Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2022-01-31 09:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering BM Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2022-02-07 09:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering SJ A-gruppen ( Enligt efternamn A-P)on-line via Zoom i adressen: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68502959846?pwd=QzNnZzNSdHV2cFpvWjBPZjd5aTRqdz09 Meeting ID: 685 0295 9846 Passcode: 07020900 Join by SIP 68502959846@109.105.112.236 68502959846@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 685 0295 9846 Passcode: 07020900 Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2022-02-07 09:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering SJ A-gruppen ( Enligt efternamn A-P)on-line via Zoom i adressen: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68502959846?pwd=QzNnZzNSdHV2cFpvWjBPZjd5aTRqdz09 Meeting ID: 685 0295 9846 Passcode: 07020900 Join by SIP 68502959846@109.105.112.236 68502959846@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 685 0295 9846 Passcode: 07020900 Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2022-02-08 09:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering SJ B-gruppen ( Enligt efternamn R-Ö) on.line via Zoom i adressen: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66793243877?pwd=Wmg2RVB4dGtUV2NkbkxTSXlsbzhzQT09 Meeting ID: 667 9324 3877 Passcode: 08020900 Join by SIP 66793243877@109.105.112.236 66793243877@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 667 9324 3877 Passcode: 08020900 Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2022-02-08 09:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering SJ B-gruppen ( Enligt efternamn R-Ö)on-line via Zoom i adressen: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66793243877?pwd=Wmg2RVB4dGtUV2NkbkxTSXlsbzhzQT09 Meeting ID: 667 9324 3877 Passcode: 08020900 Join by SIP 66793243877@109.105.112.236 66793243877@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 667 9324 3877 Passcode: 08020900 Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2022-02-21 08:00 - 16:00 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Tiden reserverat för slutförandet av individuell distanstentamen. Savolainen Jari

Kurs och studieplanssökning