Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
känner
till de grundläggande elementen i skriftlig och
muntlig kommunikation. Studenten innehar en
språklig medvetenhet och förstår vikten av att
fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att skriva rapporter och andra
dokument
relaterade till arbetslivet. Studenten kan
anpassa sitt språk till varierande
kommunikationssituationer och kan utnyttja
språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och
handböcker.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, mötesteknik, brev och
rapporter.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller
motsvarande.

Litteratur

Reuter, Mikael: Översättning och
språkriktighet/Så här ska det låta
Språkrådet: Svenska skrivregler
Referenslitteratur, artiklar och stenciler
enligt
anvisningar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 dokument 20 p
Examination 2 rapport 40 p
Examination 3 förhör 40 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-09 13:15 - 14:45 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61047369348 Meeting ID: 610 4736 9348 Eklund Kaj
2022-03-16 13:15 - 14:45 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ https://arcada.zoom.us/j/61047369348 Meeting ID: 610 4736 9348 Eklund Kaj
2022-03-24 10:15 - 11:45 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ https://arcada.zoom.us/j/61047369348 Meeting ID: 610 4736 9348 Eklund Kaj
2022-03-29 10:15 - 11:45 B518 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Eklund Kaj
2022-04-04 13:15 - 14:45 D4107-08 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Eklund Kaj
2022-04-07 13:15 - 14:45 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Ingen föreläsning. Håll möte i praktiken. Instruktioner för möte på Itslearning. De olika grupperna håller sina möten på valfri plats (och tid). Mötet kan hållas på annan tid om mötesgruppen kommer överens om det. Den bokade tiden är kursdeltagare dock inte bokade för andra verksamheter. Instruktioner på Itslearning. Eklund Kaj
2022-04-12 10:00 - 12:00 Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ https://arcada.zoom.us/j/61047369348 Meeting ID: 610 4736 9348 Eklund Kaj
2022-04-21 13:00 - 15:00 F365 Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ Eklund Kaj
2022-04-28 10:00 - 12:00 Inhemska språk 1, svenska A+B för BM, HV & SJ Eklund Kaj
2022-05-18 09:15 - 11:45 Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ https://arcada.zoom.us/j/61047369348 Meeting ID: 610 4736 9348 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning