Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen målsättning är att studerande efter
avklarad kurs har kunskap i hälsopsykologins och
positiva psykologins olika verkningsområden och
kan tillämpa teorier och vetenskapligt material
i beteendeförändringsprocesser.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Definiera hälsopsykologi som kunskapsfält och
redogöra för centrala hälsopsykologiska teorier
- Visa förståelse för olika hälsopsykologiska och
hälsofrämjande teorier och deras användbarhet
- Redogöra för positiv psykologi, samt dess
relation till hälsopsykologin.
-Beskriva begrepp som kroppskännedom, medkänsla
och själv-medkänsla
- Redogöra för och förklara olika hälsobeteenden
och riskbeteenden som stress, fysisk
aktivitet/inaktivitet, ätbeteende,
- Förmedla hälsopsykologisk positiv psykologisk
vetenskap muntligt och skriftligt
? Tillämpa och utvärdera relevanta metoder
för beteendeförändring

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av hälsopsykologi
av relevans för folkhälsa. Kursen har tonvikt på
samspelet mellan biologiska, psykologiska och
sociala faktorer och dess konsekvenser för hälsa
och livskvalitet. Vi ser på både riskbeteenden,
och hälsofrämjande beteenden. Kursen tar upp
begrepp som; positiv psykologi, compassion (
medkänsla),kroppskännedom, stress och mental
träning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 3 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Tenatamen
Examination 2 case rapport+presentation

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt 50%/50%

Lärare

 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko
 • Olkinuora Hanna

Examinator

Törnblom Cia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2021-10-18 - Tentamina
 • 2021-12-18 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-06 12:00 - 13:30 D4110 Hälsopsykologi Introduktion till kursen Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-07 09:00 - 10:30 D173 Hälsopsykologi Idrottsfilosofi med Marko Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-08 09:00 - 10:30 D4106 Hälsopsykologi Idrottspsykologinsgrunder (Hanna) Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-09 09:30 - 11:00 D4110 Hälsopsykologi Hälsopsykologinsgrunder (Cia) Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-14 09:30 - 11:30 B320 Hälsopsykologi Positiv psykologi (Cia) Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-16 09:30 - 11:00 D4106 Hälsopsykologi Sömn (Hanna) Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-16 12:00 - 14:00 D4106 Hälsopsykologi Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-20 13:00 - 15:00 D4106 Hälsopsykologi Från känslor till prestation ( Marko ) Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-22 09:00 - 11:00 D4106 Hälsopsykologi Gruppdynamik ( Marko ) Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-23 10:00 - 12:00 D4110 Hälsopsykologi Teama levnadsvanor (Cia) Törnblom Cia
2021-09-28 09:30 - 11:30 D4109 Hälsopsykologi Presentation av case-uppgift (Marko)  Marko Vaappo is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Man kan delta också distans på infon/Intron om man vil. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67946926343?pwd=MTJMTk5YYndtYzROUE1wbm9SVGdmQT09&from=addon Meeting ID: 679 4692 6343 Passcode: 097872 Join by SIP 67946926343@109.105.112.236 67946926343@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 4692 6343 Passcode: 097872 Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-29 09:30 - 11:30 D4109 Hälsopsykologi (Cia) Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-09-30 10:00 - 12:15 D275 Hälsopsykologi Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-10-18 09:00 - 12:00 D4106 Hälsopsykologi Tentamen i klass (Cia) Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-10-21 13:00 - 14:30 D4110 Hälsopsykologi Case Handledning Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-11-01 09:30 - 11:00 D4109 Hälsopsykologi Case handledning Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-11-23 13:00 - 16:00 A311 Hälsopsykologi Omtentamen Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-11-25 09:30 - 11:00 Hälsopsykologi Case handledning Olkinuora Hanna
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2022-02-28 13:00 - 15:00 B320 Hälsopsykologi Omtentamen för det som ännu inte fått godkänt i hälso-idrottspsykologin Törnblom Cia

Kurs och studieplanssökning