Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (7) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 2
SP-1-086 (0) Engelska 5 2
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-147 (0) Inhemska språk 1, finska 2 1
SP-1-148 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 1
SP-1-149 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II 3 3
SP-1-150 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Hälsa och rörelse (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IF-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
IF-2-003 (0) Människan i rörelse 10 1
IF-2-002 (0) Rörelseapparatens anatomi 5 1
IF-2-004 (0) Hälsofrämjande, idrott och motion 10 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Pedagogik och instruktion (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-205 (0) Praktik inom idrottsdidaktik och -pedagogik 10 2
II-2-159 (0) Praktik med anpassade grupper 5 2
II-2-192 (0) Idrottsdidaktik och -pedagogik 10 1
II-2-178 (0) Idrott och anpassad motion 5 2
II-1-003 (0) Motoriska aktiviteter 5 2
Träning och hälsa (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-185 (0) Praktik inom träning och hälsa 5 3
II-2-013 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 2
HP-2-030 (0) Näringslära 5 1
II-3-022 (0) Hälsokommunikation 5 2
II-2-193 (0) Test- och träningslära 10 2
Tränarskap (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-202 (0) Administrativ praktik 1 5 3
II-3-005 (0) Coachingtekniker 5 2
II-2-197 (0) Idrottspsykologi 5 3
II-2-196 (0) Fördjupad test- och träningslära 5 3
II-3-023 (0) Sports Management 5 3
Hälsopromotion (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-162 (0) Administrativ praktik 1 5 3
II-3-005 (0) Coachingtekniker 5 2
II-2-198 (0) Hälsopsykologi 5 3
HP-3-010 (0) Modeller i hälsopromotion 5 3
HP-2-047 (0) Hälsofrämjande ledarskap 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-049 (0) Administrativ praktik 2 5 4
II-3-050 (0) Alternativ praktik 10 4
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar och universal design 15 4
YH-3-042 (0) Making Sense of Leadership 15 0
GH-3-004 (4) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-189 (0) Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion 5 3
GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 3
GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-015 (0) Examensarbete: Idéfas 5 3
II-2-200 (0) Examensarbete: Planfas 5 3
II-2-201 (0) Examensarbete: Slutfas 5 3

Kurs och studieplanssökning