Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande:
-får insikt om de olika skeden i människans utveckling
-förstår socialseringsprocessen och hur man utvecklas till en social individ
-förstår hur man kan använda sig av psykologin i pedagogisk syfte

Läranderesultat

Efter avklarad kurs:

 • studerande är förmögen att förstå betydelsen av människans fysiska och psykiska utveckling och dess inverkan på människans identitetsbildning

Innehåll

Innehåll:

 • motivation, kognitiva processer, inlärningsprocessen i livscykeln samt inlärningsteorier
 • människans utveckling samt kognitiva teorier, psykodynamiska teorier och interaktionistiska teorier

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Karlsson Lars (2007) Psykologins grunder. Student litteratur.
Imsen, G.: Elevens värld: Introduktion i pedagogisk psykologi. Studentlitteratur.
Jerlang, E.: Utvecklingspsykologiska teorier. Almqvist & Wiksell
Carlberg. A. Dynamisk utvecklingspsykologi. Natur och Kultur.
Dunderfeldt. A. Elämänkaari psykologia WSOY Hwang & Nilsson. Utvecklingspsykologi. 1995. Natur och kultur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 53 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Vienola Riitta

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2009-12-10 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning