Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

1. Studenten känner till och kan implementera
företagshälsovårdslagstiftningen i sitt arbete.
2. Studenten kan planera, utföra och utvärdera
hälsofrämjande och rehabiliterande arbete samt
upprätthållande av arbetsförmågan hos den
arbetsföra människan, arbetsplatsen och -
gemenskapen.
3. Studenten kan utvärdera arbetets,
arbetsgemenskapens och miljöns inverkan på
hälsan.
4. Studenten kan förklara principerna för god
företagshälsovårdspraxis.
5. Studenten förstår principerna för det
mångprofessionella samarbetet i
företagshälsovården.
6. Studenten kan beakta olika faktorer i miljön
som stärker eller hotar hälsan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten
behärska de
centrala principerna för hälsofrämjande och
förebyggande arbete bland den arbetsföra
befolkningen samt miljön som de befinner sig i.

Innehåll

Företagshälsovård 2 sp
Arbetsmedicin 1 sp
Folkhälsovetenskap för människor i arbetsför
ålder 1 sp
Miljöhälsovård 1sp

Förkunskaper

De tre första studieårens studier avklarade.

Kursen ersätter följande kurser

Befolkningsinriktad hälsovård (2013)

Mer information

Obligatorisk närvaro vid simuleringar, övningar
och
studiebesök

Litteratur

Material på Oppiportti, specificeras vid
kursstart
Forskningsartiklar, meddelas senast vid
kursstart.
Edling, C.; Nordberg, G.; Albin, M. & Nordberg,
M. 2010. Arbets- och miljömedicin. En lärobok
om hälsa och miljö. Studentlitteratur.
alt. Starck, Jukka et al. 2008. Työhygienia.
Työterveyslaitos.
Karvala, Kirsi; Leino, Tiina; Oksa, Panu;
Santonen, Tiina; Sainio, Markku; Latvala, Jari;
Uitti, Jukka (red.). 2019. Exponeringsbaserad
uppföljning avhälsa i arbetet.
Arbetshälsoinstitutet. ISBN 978-952-261-886-3
Kokkinen, Lauri (red.) 2020. Hyvbinvointia työstä
2030-luvulla. Skenaarioita suomalaisen työelämän
kehityksestä. ISBN 978-952-261-943-3
Martimo, Kari-Pekka; Antti-Poika, Mari; Uitti,
Jukka (red.). 2012. Työstä terveyttä. Duodecim.
Uitti, Jukka. 2016. God
företagshälsovårdspraxis.
Arbetshälsoinstitutet.
alt. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (2014)
Työterveyslaitos. 2006. Terveystarkastukset
työterveyshuollossa.
finlex.fi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Självstudier - 75 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Miljöhälsodagen den 24.1.2022. Studiebesök till Arbetshälsoinstitute t och eventuellt andra ställen under våren 2022. - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1: förhandsuppgift, lämnas in den
11.1.2019 på ItsLearning (30%)(kompetensmål
1,2,4)
Examination 2: 2st rapporter från perjantai-
meetings, deadline den 2.3.2019 (30%)
(kompetensmål 3,5)
Examination 3: Hemtentamen i arbetsmedicin.
Deadline den 5.4.2019. (20%) (kompetensmål 3,6)
Examination 4: Aktivt deltagande i
obligatoriska moment i
kursen. (20%)(kompetensmål 1,2,3,5)

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Nyberg Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2022-07-31

Examinationsformer

 • 2021-04-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-07 08:30 - 16:00 Arbete och hälsa Tid att göra förhandsuppgiften. Se närmare instruktioner på Itslearning. Nyberg Anu
2022-01-10 09:00 - 11:30 Arbete och hälsa Genomgång av förhandsuppgiften Introduktion till kursen Nyberg Anu
2022-01-11 09:00 - 11:30 Arbete och hälsa Olika typer av hälsogranskningar i företagshälsovården. Nyberg Anu
2022-01-11 12:00 - 14:30 Arbete och hälsa Casearbete kring hälsogranskningar Nyberg Anu
2022-01-13 12:00 - 14:30 B326 Arbete och hälsa Casearbete kring hälsogranskningar Nyberg Anu
2022-01-18 12:00 - 14:30 Arbete och hälsa Ergonomi, fysioterapeutens roll i företagshälsovården. Fysioterapeutens direktmottagning. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-01-20 09:00 - 11:30 Arbete och hälsa Nyberg Anu
2022-01-28 10:00 - 15:00 Arbete och hälsa/simulering Vi möts på Teams för dessa simuleringar. Bekanta er med casen på förhand! Click here to join the meeting Nyberg Anu
2022-04-06 09:30 - 10:45 Arbete och hälsa Sonja Tykkä och Satu Laakso från Helsingfors stad berättar om sitt arbete med arbetslösa helsingforsbor. Sker på Teams eller Zoom. Nyberg Anu
2022-04-06 12:00 - 13:30 Arbete och hälsa/studiebesök på Teams Click here to join the meeting Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning