Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Att studerande fördjupar sina pedagogiska kunskaper i syfte att kunna tillämpa dem i personal- och patientundervisning

Innehåll

Den pedagogiska processen, teori och praktik

Förkunskaper

Grundstudier

Mer information

Obl. närvaro på föreläsningarna 6.11 och övningarna 7.11. Studieuppgiften, dvs planen för den individuella undervisningsövningen inlämnas 1 vecka före den överenskomna undervisningen till Maj-Len Törnqvist

Litteratur

Anges i samband med kursen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 8 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
 • Självstudier - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 16 timmar
 • Varav schemalagda studier: 24 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Rosenqvist Anita
 • Törnqvist Maj-Len

Examinator

Anita Rosenqvist

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

6.11.2007 kl. 9.15 - 16 Undervisningsplanering
7.11.2007 kl. 9.15 - 16 undervisningsövningar
8 - 9.11.2007 möjlighet att delta i SFF:s studiedagar i Ekenäs
Planerade, individuella undervisningsövningar sker i samband med kursen "Hemvårds- och äldrevårdspraktik" period 2-3. Bokas med Maj-Len Törnqvist

Examinationsformer

 • 2007-11-07 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning