Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- förstå döden som en till livet hörande händelse
- förstå de processer och känsloreaktioner en allvarlig sjukdom startar inom patienten, hans anhöriga, närstående och vårdpersonal
- känna igen den döende patientens problem och kunna bemöta och vårda patienten och hans anhöriga vid livets slutskede

Mer information

Obligatorisk närvaro på föreläsningar, seminarier

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
  • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 18 timmar
  • Varav schemalagda studier: 22 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och presentationer

Lärare

Rosenqvist Anita

Examinator

Rosenqvist Anita

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

03.03.08 kl.12.30-16 Döendet och döden som begrepp och fenomen. Den döende patientens upplevelser av sin situation.
04.03.08 kl.08.30-16 Kontextuellt smågruppsarbete
05.03.08 kl.12.30-16 Seminariepresentation av smågruppsarbete
06.03.08 kl.10.15-16 Seminarierna forts.Anhörigas behov av stöd.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning