Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Gemensamma fördjupade yrkesstudier
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Gemensamma fördjupade yrkesstudier
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk och kirurgisk vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Perioperativ vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studenten har kunskap om olika kvalitativa metoder inom vårdforskning.Studenten skall kunna formulera syfte, välja rätt kvalitativ metod och analysera empiriskt material.

Innehåll

Olika kvalitativa metoder

Förkunskaper

Vårdforskningens grunder Vårdforskning 2

Litteratur

Kvale, S. 1997 Den kvalitativa forskningsintervjun.
Lund. Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 14 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
 • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Wärnå Carola

Examinator

Carola Wärnå

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2007-01-09 - Demonstrationer och presentationer
 • 2007-01-09 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning