Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får kunskap om den mentala vårdens organisatoriska struktur. Studerande får kunskap om olika typer av patienter som lider av mentala problem. Studerande får erfarenhet av patientarbete och arbetshandledning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna förstå mentalvårdens organisatoriska struktur, studerande förstår sambandet mellan öppenvård och sjukhusvård. Studerande kan identifiera en människa i psykisk kris och kan stöda patienter som lider av mentala problem. Studerande är förmögen att kunna tillämpa etiska principer i den psykiatriska kontexten, studerande förstår sin andel i vårdrelationen och har en förståelse för betydelsen av arbetshandledning som en metod att utveckla den psykiatriska vården.

Innehåll

Praktisk tillämpning av patientarbete.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Praktik
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning