Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får kännedom om det psykiatriska hälso- och sjukvårdssystemet, förstår förebyggande mentalvårdsarbete och känner till dess möjligheter och utvägar.

Läranderesultat

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå det psykiatriska hälso- och sjukvårdssystemet, förstår förebyggande mentalvårdsarbete och känner till dess möjligheter och utvägar. Studerande kan förstå och bemöta patienter med olika slag av psykiska problem, kunna tillvarata patientens hälsoresurser, tillämpa etiska principer och använda sig av arbetshandledning.

Innehåll

Teoretiska studier 3 sv Yrkespraktik 4 sv

Förkunskaper

Kliniska vårdlärans grunder, grundkurs i vårdvetenskap, läkemedelslära och läkemedelsräkning.

Litteratur

Lindström, U. 1994. Psykiatrisk vårdlära. Liber (valda delar)

Løkensgard, I. 1999. Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad

Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 1996. Vård ett uttryck för omsorg. Liber (valda delar).

Aktuella artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Presentationer
 • Skriftlig rapport
 • Övningar
 • diskussioner
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tider för 04VÅB:
29.08.05 kl 12.15-15.00
30.08.05 kl 08.30-10.00
08.09.05 kl 09.15-11.45
09.09.05 kl 09.15-11.30
12.09.05 kl 09.15-11.30
15.09.05 kl 09.15-11.30
21.09.05 kl 11.15-17.00
22.09.05 kl 08.15-16.00 Eget arbete
23.09.05 kl 08.15-15.00 Eget arbete
30.09.05 kl 08.00-12.30
06.10.05 kl 12.45-16.00
07.10.05 kl 11.15-15.00

OMTENTAMEN: Tiderna meddelas senare

grupp 1 (övningar med Bettina Stenbock-Hult)
15.11.05 kl 12.30-15.00
16.11.05 kl 14.30-17.00
17.11.05 kl 10.15-14.15

grupp II
11.01.06 kl 10.15-11.45
12.01.06 kl 10.15-16.00
24.01.06 kl 14.30-16.00

Praktik undervisning:
Grupp 1: v.41-44 (10.10-04.11.05)

Grupp II: v.47-50 (21.11-16.12.05)

Kurs och studieplanssökning