Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Ge studerande grundfärdigheter att förstå, bemöta och vårda det sjuka barnet och dess familj

Läranderesultat

Studerande får förståelse för barnet som patient och familjens betydelse i barnsjukvården. Förstår de principer som styr barnsjukvården och kan tillämpa dem. Blir medveten om hur sjukdom och sjukhusvistelse påverkar barnet och dess familj. Kan planera och förverkliga det sjuka barnets grundvård.
Studerande får kunskap om de vanligaste pediatriska sjukdomarna och behandlingen av dem

Innehåll

Barnet som patient. Barnsjukvårdsprinciperna. Vårdprocessen i barnsjukvården. Läkemedelshantering.

Förkunskaper

Grundstudier i vårdvetenskap. Kliniska vårdlärans grunder. Hälsovårdslärans grunder.

Litteratur

Muurinen, E.& Surakka, T.2001. Lasten ja nuorten hoitotyö. Kustannusosakeyhtiö Tammi: Helsinki ISBN 951-26-4556-4
Siimes, M. et.al. 1992. Lastentautiopin ydin. Kirjayhtymä : Helsinki isbn 951-26-3762-6

Studieaktiviteter

 • Arbete i simulerad miljö
 • Basgruppsarbete
 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Laborationer
 • Presentationer
 • Produktioner
 • Projektarbete
 • Seminarier
 • Skriftlig rapport
 • Studiebesök
 • Tematräff
 • Övningar
 • Praktik
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tidtabell: Grupp 04 VåA
01.09 2005 kl. 8.30-11
06.09 2005 kl. 13.15-16
09.09 2005 kl. 13.15-14.45
12.09 2005 kl. 13.15-16
13.09 2005 kl. 13.15-16
16.09 2005 kl. 8.30-12
19.09 2005 kl. 9-15.15
20.09 2005 kl. 9.15-11.45

Kurs och studieplanssökning