Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att - utveckla förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika rutinmässiga talsituationer inom idrott och hälsopromotion. - utveckla förmågan att behandla autentisk engelsk text. - utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: Läsa - kunna förstå, tolka och förklara yrkesterminologi utan större problem. - ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit för branschen viktig terminologi. Lyssna - kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på arbetet, i skolan och på fritiden. Tala (produktion) - kunna ge klara, relativt detaljerade beskrivningar av teknologi och processer i anknytning till den egna branschen. Tala (samverkan) - att relativt flytande kunna samverka med infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar och diskussioner. Skriva - klara av att uppge sina personalia och redogöra för sin utbildning och sin arbetserfarenhet. - klara av att skriva en platsansökan och CV. - vara förtrogen med etikett rörande e-post och affärskorrespondens. - kunna skriva grundläggande för branschen typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik, aktuella artiklar i branshen.

Förkunskaper

Kompetensnivå B1.1 (Den europeiska referensramen för språk).

Mer information

Inlämningstider bör hållas! Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Föreläsaren förser studerande med material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 3 timmar
 • Basgruppsarbete - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Tillräcklig aktivitet (närundervisningstillfällen och övningsuppgifter). Examination 2 Skriva en rapport med riktig struktur. Examination 3 Producera en välstrukturerad analys eller sammandrag. Examination 4 Hålla en presentation. Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen lämpligt format. Ytterligare mindre muntliga och skriftliga uppgifter kan inkluderas enligt behov Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning upp till 25% var. Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för att bli godkänd. Närvaro och aktivitet upp till max 20%, betygsätts preliminärt enligt: 40-45% 1 46-51% 1,5 52-58% 2 59-65% 2,5 66-73% 3 74-80% 3,5 81-87% 4 88-93% 4,5 94-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Kursens hemsida

http://elearning.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 12:00 - 14:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-15 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-20 12:00 - 14:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-22 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-27 12:00 - 14:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-29 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-03 10:00 - 12:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-05 08:15 - 10:00 E387 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-10 10:00 - 12:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-12 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-19 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-26 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-03-02 10:00 - 12:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-03-16 08:00 - 09:30 B517 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-04-23 12:00 - 13:30 B517 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-04-23 13:30 - 15:00 B517 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-04-23 15:00 - 16:30 B517 Engelska SI Ray Jan-Anders

Kurs- och studieplansökning